Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IMM-urile pot accesa fonduri de peste 44 milioane RON pentru investitii, modernizare/retehnologizare

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) a anuntat demararea procedurilor de implementare a Programului national multianual de sustinere a investitiilor realizate de catre Intreprinderi nou-Infiintate si microIntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a Intreprinderilor mici si mijlocii. Intr-un comunicat de presa al agentiei se mentioneaza ca inregistrarea dosarelor din partea potentialilor beneificari ai sprijinului financiar pus la dispozitie prin acest program se va face in perioada 31 iulie - 25 august a.c., In ordinea sosirii cererilor la sediul agentiei.
Obiectivul Programului Il constituie sustinerea investitiilor realizate de Intreprinderile nou-Infiintate, precum si de Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) In sectoarele economice prioritare, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.
Bugetul alocat Programului administrat de catre ANIMMC pentru acest an este de 44,525 milioane lei (RON), iar derularea acestuia se realizeaza prin intermediul Bancii Comerciale Carpatica, selectata prin licitatie publica deschisa. In acelasi comunicat se precizeaza ca beneficiarii eligibili ai programului sint Intreprinderile nou-Infiintate, microIntreprinderile, precum si IMM-urile care Indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: sint definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Infiintarii si dezvoltarii IMM; Isi desfasoara activitatea In Romania; au capital social integral privat; si-au Indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale; nu au credite restante; nu sunt In stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate; au o cifra de afaceri anuala neta de pina la 50 milioane de euro, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul In RON a 43 milioane de euro; au un numar mediu anual de salariati de pina la 249, inclusiv; Indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute de normele specifice de creditare ale bancii, pentru a obtine creditul asociat.
In cadrul Programului sprijinul financiar nu poate depasi echivalentul In RON a 10.000 euro, pentru Intreprinderi nou-Infiintate si microIntreprinderi, iar in cazul IMM nu poate depasi echivalentul In RON a 50.000 euro, cu mentiunea ca, in ambele cazuri, sprijinul nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii propus. Mai departe, banca va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minim 25% din valoarea proiectului de investitii, urmind ca beneficiarul eligibil sa vina cu o contribuitie de minim 15% din valoarea proiectului de investitii.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii