Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fonduri europene pentru îngrijirea copiilor instituţionalizaţi din Brăila

• DGASPC Brăila este partener în proiectul “TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, prin care se urmăreşte consolidarea reţelei de asistenţi maternali • 78 de asistenţi maternali profesionişti urmează să fie angajaţi în următorii 5 ani

 

Consiliul Judeţean Brăila a aprobat în ultima şedinţă ordinară de anul trecut încheierea unui acord de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Brăila, în vederea implementării proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu alte 45 de DGASPC-uri din ţară şi este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 “Incluziune socială şi combaterea sărăciei”. Scopul acestuia este creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali în comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri, precum şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem.

Perioada de derulare a activităţilor din cadrul proiectului este 9.11.2018-31.12.2023. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru DGASPC Brăila este de 31.088.079 lei, iar contribuţia proprie a instituţiei este de 621.770 lei, sumă aprobată în Consiliul Judeţean.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin dezvoltarea şi introducerea unui set de proceduri operaţionale destinat activităţii desfăşurate de asistenţii maternali, prin susţinerea unui program de formare profesională şi prin crearea unei platforme digitale la nivel naţional ce va conţine module esenţiale de educaţie digitală. De asemenea, proiectul îşi propune creşterea numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii.

Pentru a dezvolta reţeaua de asistenţi maternali profesionişti, DGASPC Brăila urmează să facă angajări pe perioada implementării proiectului. Astfel, în anul 2019 vor fi angajaţi 10 asistenţi maternali profesionişti, iar din 2020 până în 2023, câte 17 asistenţi maternali profesionişti în fiecare an. Practic, la încheierea proiectului, la nivelul judeţelui Brăila vor fi angajate 78 de persoane.

Sumele aferente derulării proiectului reprezentând atât valoarea estimată a cheltuielilor eligibile, cât şi contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului, vor fi prevăzute în bugetul propriu al judeţului, respectiv în bugetul DGASPC Brăila, în conformitate cu obligaţiile asumate.

În prezent, la nivel de judeţ sunt 74 de asistenţi maternali profesionişti care au grijă de 140 de copii.
Categorie articol: 

Comentarii