Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fără medici la Psihiatrie

• Spitalul de Psihiatrie “Sfântul Pantelimon” din municipiu funcţionează doar cu 30% din numărul necesar de medici psihiatri • deşi organigrama cuprinde 39 de posturi pentru doctori, sunt ocupate doar 11 • mai mult, dintre aceştia, o doctoriţă urmează să plece în concediu de maternitate, iar alţi trei medici se vor pensiona în următorii trei ani • posturile vacante au fost scoase la concurs în repetate rânduri, însă nu s-a prezentat niciun candidat • numărul de cadre medicale este direct proporţional cu finanţarea de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Brăila, iar dacă pe viitor spitalul va continua să piardă medici, automat şi banii de la CJAS vor fi mai puţini • spitalul are un număr total de 410 paturi, gradul de ocupare fiind de 76% în primul semestru al anului 2017

 

Lipsă acută de medici la Spitalul de Psihiatrie Brăila! Gradul de ocupare a posturilor de medici din cadrul unităţii sanitare este de doar 30%, iar viitorul nu sună bine deloc. În curând, o doctoriţă urmează să intre în concediu prenatal, iar în maximum 3 ani, vor ieşi la pensie alţi trei medici. Managerul spitalului, Bogdan Criţă, spune că a început deja o serie de demersuri pentru a atrage doctori la Brăila, în speranţa că va remedia lipsa acută de cadre medicale cu care se confruntă unitatea, doar că proaspeţii absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi-au exprimat deja dorinţa de a-şi desfăşura activitatea profesionată în centre universitare.

Concret, la acest moment, spitalul are aprobat un număr de 39 de posturi de medici. Dintre acestea, doar 11 sunt ocupate, iar o doctoriţă urmează să intre în concediu de maternitate, astfel că, în curând, vor mai rămâne 10. Alte 6 posturi sunt destinate medicilor rezidenţi din anul I, II şi III, dar care îşi desfăşoară activitatea în centrele universitare unde au fost repartizaţi şi care nu dau semne că ar vrea să se întoarcă. Diferenţa de 22 de posturi sunt vacante.

Managerul speră să atragă medicii la Brăila oferindu-le locuinţe de serviciu. În acest sens, chiar luni, 17 iulie 2017, consilierii locali au votat în unanimitate darea în administrare a unui apartament cu 3 camere către Spitalul de Psihiatrie, cu destinaţia “locuinţă de serviciu”. Apartamentul este situat în cartierul Ansamblul Buzăului, pe strada Sebeşului.

 

Nu sunt candidaţi

Spitalul de Psihiatrie “Sfântul Pantelimon” din municipiu funcţionează la cotă de avarie, doar 30% din numărul total de posturi de medici fiind ocupat în prezent, respectiv 11 din 39.  Managerul Bogdan Criţă susţine că, de-a lungul timpului, posturile au fost scoase la concurs în repetate rânduri, însă nu s-a prezentat niciun candidat. În viitorul apropiat, spitalul va mai scoate la concurs 5 posturi, din care 4 pentru medici specialişti şi unul pentru medic primar. “Şi la acest moment, spitalul are demarate procedurile pentru scoaterea la concurs a unui număr de 5 posturi. Va urma, în cel mai scurt timp, scoaterea la concurs a încă unui post de medic specialist. O influenţă negativă va avea faptul că în următorii 3 ani vor mai ieşi la pensie 3 medici din cadrul Spitalului de Psihiatrie”, ne-a precizat Criţă.

Acesta ne-a explicat că a căutat doctori psihiatri atât în judeţul nostru, cât şi în judeţele limitrofe, însă fără rezultat. Cei din Brăila sunt deja angajaţi în cadrul spitalului de lângă Piaţa Concordiei ori la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila. Mai există alţi câţiva care şi-au deschis cabinete private şi care se află în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Ori, ca să vină să muncească la Spitalul de Psihiatrie, ar trebui să renunţe la profiturile pe care le aduc cabinetele private, deoarece legislaţia nu permite decât un singur contract încheiat cu CJAS, în baza căruia să fie decontate serviciile medicale oferite de medici.

Problema e cu atât mai gravă cu cât spitalul va suferi pierderi financiare serioase, dacă nu se rezolvă urgent problema de personal. “Capacitatea Spitalului de Psihiatrie «Sfântul Pantelimon» Brăila de a asigura servicii medicale specifice pentru comunitatea locală depinde fundamental de numărul medicilor, deficitul acestora putând determina în viitor scăderea finanţării primite de la CJAS Brăila”, ne-a povestit managerul despre consecinţele lipsei de medici din spital.

Totuşi, chiar dacă deficitul de medici este mare, managerul Criţă susţine că este mulţumit de felul în care se desfăşoară activitatea. “Colectivul de medici care îşi desfăşoară activitatea în spital este format din profesionişti, oameni implicaţi, care fac eforturi deosebite pentru a asigura servicii medicale de calitate, chiar şi în condiţiile deficitului de cadre”, a adăugat acesta.

 

Locuinţele de serviciu pentru medici, o posibilă soluţie

Ar mai exista totuşi o variantă prin care doctorii din ţară să fie atraşi să lucreze în Brăila, şi anume locuinţele de serviciu. “Întrucât în judeţul Brăila şi în judeţele limitrofe nu există medici psihiatri disponibili, am început o acţiune prin care să contactăm medici care activează în alte zone din România. Un element suplimentar în acest sens este dorinţa noastră de a putea asigura locuinţe de serviciu pentru medicii care şi-ar dori să se mute în Brăila”, ne-a mai precizat Bogdan Criţă. Acesta a înaintat propunerea către Primăria Municipiului, cerând 2 apartamente cu câte 2 sau 3 camere în vederea amenajării ca locuinţe de serviciu pentru medicii care vor veni să lucreze la Brăila, iar edilul Marian Dragomir şi-a manifestat deschiderea de a ajuta spitalul. “Domnul primar s-a arătat deschis în favoarea susţinerii iniţiativei noastre”, a precizat Criţă.

Într-adevăr, primarul Brăilei, Marian Dragomir, a recunoscut că ştie situaţia de la Spitalul de Psihiatrie din municipiu şi a promis că se va implica în atragerea medicilor pentru această specializare în zona noastră atât cât îi permit atribuţiile. “Am avut şi eu mai multe discuţii cu managerul referitor la Spitalul de Psihiatrie. Este, într-adevăr, un mare deficit de medici pe această specializare. Dânsul va merge inclusiv la manifestări ale facultăţilor pentru a atrage medici tineri la Brăila. Cu toate că aceşti medici au un salariu atractiv, sunt atât de puţini pe piaţă încât ne confruntăm cu o mare problemă la spital. Dar noi vom face tot ce ne e cu putinţă să îi atragem la Brăila”, ne-a declarat Dragomir.

Iar primul pas a fost făcut chiar luni, 17 iulie 2017, când consilierii locali au aprobat în cadrul şedinţei Consiliului Local Municipal (CLM) darea în administrare către Spitalul de Psihiatrie a unui apartament cu 3 camere. Locuinţa este situată pe strada Sebeşului (cartier Ansamblul Buzăului), nr. 70, bl B34, sc. 2, ap. 16. Apartamentul este situat la parterul blocului şi are o suprafaţă totală de 61,75 metri pătraţi, fiind inclus în domeniul privat al Municipiului Brăila şi administrat de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila. În zilele următoare, locuinţa va trece în domeniul public şi va fi dat în administrare către spital, aşa cum au decis, cu unanimitate de voturi, consilierii locali.

 

Medici, extremă urgenţă!

Atât administraţia locală cât şi conducerea unităţii speră ca situaţia să se rezolve cât mai rapid, căci problema se agravează cu fiecare pacient nou internat la Spitalul de Psihiatrie. Asta în condiţiile în care cei 11 medici existenţi în momentul de faţă au în grijă sute de pacienţi. Concret, numărul total de paturi din cadrul unităţii sanitare este de 410, iar în primele 6 luni ale anului 2017, acestea au fost ocupate în proporţie de 76%, conform cifrelor furnizate de conducerea unităţii spitaliceşti. Asta înseamnă că aproximativ 310 pacienţi au fost trataţi zilnic în spitalul de lângă Piaţa Concordiei.

Potrivit managerului Bogdan Criţă, în ceea ce priveşte numărul asistenţilor medicali şi infirmierilor, nu ar exista un deficit. “Suntem la linia de plutire, dacă mă pot exprima aşa. Problema gravă este la medici”, a încheiat acesta.

 

Actele necesare pentru concurs

Spitalul de Psihiatrie Brăila are demarate în prezent procedurile pentru scoaterea la concurs a 5 posturi, din care 4 pentru medici specialişti şi unul pentru medic primar.

Pentru doritori, precizăm că dosarul de înscriere la concursurile ce urmează să fie organizate trebuie să cuprindă o cerere în care se menţionează postul pentru care candidatul doreşte să concureze, copia actului de identitate în termen de valabilitate, o copie xerox a diplomei de medic şi adeverinţă sau certificat de confirmare în gradul profesional, o copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs şi acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 869/2015. Candidaţii trebuie să prezinte şi cazierul judiciar şi dovada din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile: interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an sau retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, plus certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează.

De asemenea, candidatul va achita o taxă de concurs, în valoare de 150 lei, la casieria spitalului, iar chitanţa va fi depusă la dosarul de înscriere.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se va organiza după ce anunţul va fi publicat în ziarul “Viaţa Medicală”, la distanţă de 31-90 de zile. Medicii interesaţi pot obţine informaţii despre calendarul concursului transmiţând un mail pe adresa spbr@spitalpsihiatriebraila.ro sau pot urmări rubrica de anunţuri de pe site-ul spitalului www.spitalpsihiatriebraila.ro
Categorie articol: 

Comentarii