Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evaluare între clasa pregătitoare şi clasa I

Din toamna viitoare, adică din 2012, structura sistemului şcolar se va schimba, în învăţământul primar fiind introdusă clasa pregătitoare care acum e la grădiniţă.

Conform Legii Educaţiei, după această clasă elevii vor fi evaluaţi, scopul fiind orientarea şi optimizarea procesului şcolar. Aceasta se va realiza de către cadrul didactic de la clasă, care va întocmi un raport structurat pe cinci domenii de dezvoltare: fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării, a capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. Pentru fiecare domeniu se fac recomandări, iar la finalul raportului se redactează aprecieri şi recomandări finale. Acest raport urmăreşte gradul de îndeplinire a anumitor indicatori: întotdeauna, deseori, rar şi foarte rar.

Elevul trebuie să numere până la 10 şi să cunoască cel puţin cinci litere

Pentru domeniul dezvoltării cognitive au fost stabilite şapte standarde, fiecare cu trei sau patru indicatori. Conform acestor standarde, elevii trebuie să poată număra crescător şi descrescător de la 0 la 10, să recunoască aceste cifre şi să le scrie, să recunoască formele geometrice şi chiar să estimeze raporturile cantitative dintre două grupuri de obiecte prin punerea în corespondenţă a elementelor acestora. De asemenea, trebuie să identifice soluţii diverse pentru a rezolva probleme şi situaţii problematice reale sau imaginare, să obţină informaţii despre mediul înconjurător prin observarea şi manipularea obiectelor şi să descopere omul ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială.

Pentru domeniul dezvoltării limbajului şi a comunicării, elevii trebuie să pronunţe corect sunete şi cuvinte uzuale, să integreze în vorbire cuvinte şi expresii noi, să despartă cuvintele uzuale în silabe, să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate şi să le aşeze într-o ordine logică, să folosească sinonime şi antonime, să scrie corect elementele grafice ale literelor de mână şi să recunoască cel puţin cinci litere mici şi mari de tipar.

Se evaluează şi capacităţile şi atitudinile de învăţare prin câteva standarde, între care: exprimarea curiozităţii şi a interesului pentru elementele din mediul înconjurător, manifestarea iniţiativei în activităţi, a perseverenţei în îndeplinirea sarcinilor, dovedirea imaginaţiei şi a creativităţii în activităţile zilnice.

În privinţa dezvoltării fizice, copilul trebuie să-şi cunoască propriul corp, să aibă o postură corectă, să utilizeze deprinderile motrice fundamentale şi cele fine, să demonstreze comportamente de păstrare a sănătăţii şi de igienă personală.

Din punct de vedere socio-emoţional se va analiza capacitatea de stabilire a relaţiilor pozitive cu copii de aceeaşi vârstă, cu adulţi, capacitatea de a demonstra abilităţile de cooperare în grup, comportamentul prosocial, încrederea în sine, responsabilitatea personală, independenţa, recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor, controlul propriilor emoţii.

Ministerul publică din 30 noiembrie itemii ce vor fi aplicaţi

Vor fi evaluaţi toţi elevii, şi din sistemul privat, şi din cel de stat. Toate aceste rapoarte confidenţiale sunt centralizate în raportul unităţii de învăţământ, care este transmis Inspectoratului Şcolar, iarr acesta va transmite la nivel central un raport judeţean. Până anul viitor, Ministerul Educaţiei va elabora un Manual de proceduri pentru asigurarea calităţii evaluării, va organiza stagii de formare pentru inspectorii de specialitate şi va elabora un model de raport şi subiecte ce vor fi aplicate elevilor, ce vor fi făcute publice pe site-ul www.subiecte2012.edu.ro până la data de 30 noiembrie. În unităţile de învăţământ care nu au decât o clasă, organizarea şi administrarea evaluării o face directorul. Când sunt mai multe clase se înfiinţează o Comisie de evaluare formată din director - preşedintele comisiei, cadre didactice care au clase pregătitoare, profesor psihopedagog sau psiholog. Această comisie are menirea de a urmări completarea periodică a documentelor de către cadrele didactice, în baza cărora se va elabora raportul care trebuie să fie gata pe 1 iunie şi face parte din portofoliul elevului. Acest raport este transmis individual şi părinţilor.

Evaluări se mai fac la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. detalii despre modul în care se vor administra aceste evaluări în numărul viitor.
Categorie articol: 

Comentarii