Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Depunerea declaratiilor informative

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA sint obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestari de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, incepind cu 1 ianuarie 2007, anunta Directia Generala a Finantelor Publice Braila.
Modelul si continutul formularului (394) "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" a fost aprobat prin Ordinul nr.702/2007.
Declaratia respectiva se depune semestrial la organul fiscal competent, pina la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare.

Cine depune formularul

Declaratia 394 se completeaza si se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, care sint obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) lit.a) si alin. (2) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.126 alin.(1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI al Codului Fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri. De asemenea, declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare.
Declaratia trebuie depusa, de asemenea, de persoanele inregistrate in scopuri de TVA care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in semestrul de raportare. Aceasta nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau in cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa.

Modalitatea depunerii

Declaratia se depune in format electronic, pe suport electronic, insotita de formatul de hirtie, semnat si stampilat potrivit legii. In formatul de hirtie se depune doar prima pagina a declaratiei. formatul de hirtie se editeaza in doua exemplare (unul se depune la organul fiscal competent cu suportul electronic, iar un exemplar se pastreaza de catre contribuabil).
Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor si este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale (Administratia Finantelor Publice Braila din strada Delfinului nr.1, etaj 1, cam 109, Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii etaj 1, cam.114, Administratiile Finantelor Publice Ianca, Faurei, Insuratei) sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, portalul ANAF.
Categorie articol: 

Comentarii