Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Campania de vizare a carnetelor de rentă viageră, aproape de final

• a mai rămas o zi până la expirarea termenului final de obţinere de la APIA a vizei anuale pentru carnetul de rentier agricol • până acum şi-au vizat carnetele circa 3.700 de rentieri  

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) atrage atenţia beneficiarilor rentei viagere agricole că mai au la dispoziţie o singură zi să se prezinte la sediile locale pentru vizarea anuală a carnetului de rentier. Practic, termenul final expiră vineri, 31 august. O statistică oferită de către conducerea APIA Brăila arată că, până ieri, au venit la sediul agenţiei pentru a-şi reînnoi dosarul aproape 3.730 brăileni. Asta, în contextul în care anul trecut au fost în evidenţele de plată puţin peste 4.100 de rentieri.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de 31 august 2018, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, cu următoarele documente, în original:

1) carnetul de rentier agricol;

2) actul de identitate al solicitantului;

3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  şi II dacă pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;

4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;

5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011;

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);

7) declaraţia pentru obţinerea vizei anuale.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

În cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta.

În situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de rentă viageră agricolă de 100 euro/ha/an.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu respectarea însă a unei proceduri specifice în astfel de cazuri.
Categorie articol: 

Comentarii