Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproape 26 milioane lei pentru întreținerea drumurilor județene în următorii 2 ani

* lucrările vizate sunt, preponderent, plombări și asfaltări a DJ-urilor de pe raza județului nostru * mega-contractul este scos la licitație de către Consiliul Județean și a fost împărțit în două loturi * anunțul de licitație a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene * data limită de depunere a ofertelor expiră în a doua săptămână din august

 

Consiliul Județean Brăila a scos la licitație, inclusiv prin publicarea unui anunț în acest sens în JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), un contract baban pe parte de lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din administrarea autorității contractante în perioada 2019-2020. Valoarea estimată este de aproape 26 milioane lei, fără TVA, (mai precis 25.999.756,25 lei), bani ce ar urma să fie cheltuiți în vederea asigurării stării de viabilitate a drumurilor județene din administrarea CJ Brăila și a menținerii traficului rutier în condiții de siguranță. Mai detaliat, lucrările vizate de acest contract sunt următoarele: întreținerea drumurilor județene pietruite (reprofilare mecanică, adaos de piatră spartă cu cilindrare); întreținerea drumurilor județene asfaltate prin plombări (plombe și covorașe asfaltice executate manual sau mecanic); întreținerea drumurilor județene asfaltate prin așternerea de covoare asfaltice; lucrări de siguranța circulației (montarea, înlocuirea și intreținerea tăblițelor indicatoare și de orientare, marcaje rutiere, montarea și înlocuirea de parapeți metalici).

Potrivit anunțului de licitație, contractul este împărțit în două loturi: Brăila Nord cu o valoare estimată între 2.534.832,21 și 10.139.924,43 lei, fără TVA și Brăila Sud cu o valoare estimată între 3.964.926,35 și 15.859.831,82 lei, fără TVA.

Printre criteriile de eligibilitate, ofertanții trebuie să dovedească un nivel minim al cifrei de afaceri anuale pentru fiecare din ultimii 3 ani (2015, 2016 și 2017) de aproape 5,6 milioane lei pentru Lotul Brăila Nord și de 8,05 milioane lei pentru Lotul Brăila Sud.

În ce privește experiența similară, cei ce se vor înscrie la procedură trebuie să dovedească faptul că în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, au executat lucrări similare în domeniul infrastructurii de transport rutier în valoare cumulată de peste 5,6 milioane lei pentru primul lot și de peste 8,05 milioane lei pentru cel de-al doilea, ambele sume fiind fără TVA.

Așa cum am precizat, tipul procedurii alese pentru atribuirea contractului este "Licitația deschisă" și presupune încheierea unui acord cadru cu maxim 3 operatori economici, participanți la procedură.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare expiră luni, 6 august, iar în aceeași zi, la ora 15.00, vor fi deschise ofertele direct în SEAP (sistemul electronic de achiziții publice).
Categorie articol: 

Comentarii