Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Amenzi de 710 milioane lei vechi, doar în luna iunie, pentru muncă la negru

• inspectorii de muncă descoperă lună de lună noi cazuri de muncă nedeclarată: în iunie, 5 angajatori au fost prinşi în abatere     

 

204 controale şi 205 sancţiuni aplicate. Aşa arată, pe scurt, raportul de activitate, aferent lunii iunie, al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Brăila. După cum se arată în statistica lunară a instituţiei, dintre cele 204 controale, 101 au vizat aspecte ce ţin se sănătatea şi securitatea în muncă (SSM), în timp ce alte 103 controale s-au axat pe partea de relaţii de muncă (RM). În ce priveşte sancţiunile aplicate contribuabililor descoperiţi în abatere, 75 au vizat sectorul RM şi alte 130 domeniul SSM. “Valoarea totală a amenzilor aplicate este 100.000 lei, din care 81.500 lei pentru abateri constatate  în domeniul relaţiilor de muncă şi 18.500 lei pentru aspecte ce ţin de sănătatea şi securitatea în muncă. Cu ocazia acţiunilor  întreprinse în cursul lunii iunie au fost descoperite şi 5 cazuri de muncă la negru, fiind identificate 9 persoane primite la muncă fără  întocmirea tuturor actelor necesare. Numai pentru muncă nedeclarată s-au aplicat sancţiuni contravenţionale  în valoare totală de 71.000 lei”, ne-a declarat Liviu Arhire, inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Brăila.

Cu titlu de comparaţie, în cursul lunii mai, amenzile totate s-au ridicat la 158.200 lei (124.700 lei în domeniul RM şi 33.500 de lei - SSM), iar la capitolul muncă nedeclarată au fost raportate 9 cazuri, fiind identificate 37 persoane care munceau fără forme de angajare. Amenzile aplicate - 92.700 lei.

“Urmare acţiunilor de verificare efectuate în această perioada au fost identificate persoane care nu aveau încheiate în formă scrisă contracte individuale de muncă sau ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise, sau au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea prevederilor HG 500/2011 – 8 persoane”, a mai adăugat Liviu Arhire.

De precizat că, pe parcursul verii, inspectorii de muncă din toată ţara derulează o campanie de conştientizare în rândul angajatorilor, precum şi a salariaţilor sau celor aflaţi în căutarea unui job, cu privire la efectele negative, din punct de vedere socio-economic, derivate din fenomenul muncă nedeclarată.

În afară de primirea la muncă a unor persoane fără a avea forme legale de  încadrare, inspectorii de muncă brăileni au mai depistat şi alte nereguli precum neevidenţierea corectă a orelor de muncă efectuate de salariaţi, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal ori privind munca suplimentară, în timp ce pe parte de SSM, deficienţele constatate au constat în semnalizarea necorespunzătoare a riscurilor de accidentare, neasigurarea materialelor necesare informării lucrătorilor, precum şi neefectuarea controalelor medicale periodice pentru toţi salariaţii.
Categorie articol: 

Comentarii