Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Admitere pe baza de dosar, la Facultatea de Inginerie

Absolventii de liceu care vor sa urmeze cursurile Facultatii de Inginerie la unul din domeniile: inginerie mecanica, inginerie economica in constructii, ingineria mediului sau agronomie, mai au la dispozitie doar doua zile pentru a-si depune dosarul de admitere. Incrierea se poate face la oricare din cele doua sedii: in Braila, pe Calea Calarasilor, nr. 29 sau in Galati, pe strada Domneasca, nr.111. Taxa de inscriere la admitere este de 100 RON, pentru inscrierea la o singura facultate si de 200 de RON pentru inscrierea la mai multe facultati. Suma aferenta se va achita la ghiseele B.C.R. in orice localitate din tara in contul cu numarul RO 04 RNCB 0141032888180091, deschis la B.C.R. sucursala Galati. Dosarul de admitere trebuie sa contina: diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, cu mentiunea ca absolventii promotiei 2006 pot prezenta la Inscriere, In locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta eliberata de liceu, care trebuie sa contina atit notele obtinute la probele sustinute, cit si media generala de la bacalaureat; foaia matricola sau adeverinta de la liceu din care sa reiasa mediile multianuale pe discipline; chitanta de plata a taxei de Inscriere la concurs sau actul care Ii permite sa fie scutit de plata taxei; certificat de nastere In copie legalizata; adeverinta de recrutare sau livret militar (pentru baieti) In copie xerox; certificat de casatorie, daca este cazul, In copie legalizata si adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca sint apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza si trei fotografii tip buletin. In cazul candidatilor care urmeaza o a doua facultate, acestia trebuie sa mai ataseze in dosarul plic adeverinta din care sa rezulte calitatea de student la taxa sau la buget; diploma pentru licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de absolvire a unui colegiu, In original. Pentru toate domeniile media finala de concurs este media aritmetica dintre: media de bacalaureat si media multianuala din liceu.
Facultatea de Inginerie din Braila este acreditata si face parte din cele 14 facultati ale Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati. Studentii cu rezultate meritorii obtin burse de studiu, de merit, de excelenta, iar cei cu situatie financiara dificila obtin burse sociale. Diplomele eliberate de facultate sint recunoscute in tara si in strainatate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii