Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

58 de milioane pentru iluminatul public în Brăila

Delegarea de gestiune prin concesionare a sistemului de iluminat public a municipiului Brăila s-a scos la licitaţie. Primăria a lansat în SEAP procedura specifică privind concesionarea acestui serviciu, valoarea estimată a viitorului contract fiind de 58,05 milioane lei, fără TVA. De la viitorul concesionar, municipalitatea vrea modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public, constând în montarea a minim 9.224 aparate de iluminat stradale şi minim 3.435 aparate de iluminat ornamentale; modernizarea a minim 79 puncte de aprindere; extinderea reţelelor şi echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public, constând din 600 stâlpi metalici zincaţi cu înălţimea de 8-10 m şi 400 stâlpi ornamentali de 4 m cu reţelele aferente; implementarea unui sistem de telegestiune; întocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrărilor de investiţii, precum şi întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public. De asemenea, firma câştigătoare va realiza şi iluminatul festiv (de Crăciun, de Paşte şi zilele municipiului) pe durata concesiunii. La licitaţie nu vor putea participa firme care nu vor face dovada unei medii a cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) mai mare de 12 milioane lei. În evaluarea ofertelor, 60% din punctaj va veni din componenta "preţul ofertei", iar diferenţa la capitolul "reducerea consumului de energie electrică a sistemului de iluminat, rezultată în urma lucrărilor de modernizare".
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 aprilie, ora 10.00.
Reamintim că pe final de 2015 a expirat contractul multianual pe care municipalitatea l-a avut semnat cu SC "Luxten Lighting Company" SRL pentru asigurarea serviciului de iluminat public. Aşa că problema a fost adusă în atenţia consilierilor municipali care au decis că, în continuare, serviciul va fi gestionat de o firmă specializată ce va fi desemnată în urma unei licitaţii.
În linii mari, de la viitorul operator public municipalitatea solicită modernizarea întregului sistem de iluminat, pornind de la reţea, până la înlocuirea becurilor actuale cu tehnologia LED, motivată de consumul mult mai mic de energie electrică. De asemenea, în funcţie de necesităţi, primăria se gândeşte şi la o eventuală extindere a sistemului în viitoare noi zone rezidenţiale. Pentru modernizare, s-a luat în calcul că ar fi nevoie de o investiţie de circa 23,7 milioane lei, fără TVA, în timp ce pentru extinderea reţelei, suma maximă alocată ar fi de 10,28 milioane lei, fără TVA, toate acestea aferente unei perioade de 10 ani, atât cât va fi durata noului contract de gestiune. De ce s-a mers în continuare pe varianta gestiunii delegate? Din motive de eficienţă economică: investiţia privind modernizarea o va face pe cheltuiala sa viitorul operator, în maxim 2 ani de la atribuirea contractului, iar primăria îi dă înapoi aceşti bani, însă eşalonat, pe o perioadă de 10 ani. Astfel, la finalul perioadei de contract, municipalitatea va rămâne cu un sistem modernizat şi automatizat cu un consum energetic mult redus. Plus redevenţa anuală pe care o va încasa de la operator pe perioada de contract.

 
Categorie articol: 

Comentarii