Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

36 milioane lei pentru întreţinerea străzilor şi trotuarelor din municipiu timp de 3 ani

• aceasta este valoarea unui acord cadru pe care municipalitatea vrea să-l încheie cu una sau mai multe firme interesate de astfel de lucrări • licitaţia este programată la începutul lunii viitoare

 

Primăria Brăila se pregăteşte de o mega-licitaţie ca valoare, la finalul căreia îşi doreşte să încheie un acord cadru valabil 3 ani pentru “Întreţinerea curentă şi periodică a străzilor, trotuarelor şi aleilor din Municipiul Brăila în perioada 2018 - 2021”. Valoarea estimată a contractului este de aproape 36,1 milioane lei, fără TVA din care valoarea contractului subsecvent în primul an este de 12,1 milioane lei, fără TVA, iar în anul 2 şi 3 de execuţie, câte 11.990.580 lei, fără TVA.

Potrivit datelor prezentate în anunţul de licitaţie postat în SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) autoritatea contractantă are de gând să încheie un acord cadru cu maxim 3 agenţi economici, acoperind o perioadă de 36 de luni.

De la aceştia municipalitatea aşteaptă aducerea străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranţa şi confortul circulaţiei, lucrările de întreţinere având caracter permanent şi executându-se în tot cursul anului, pe întreaga reţea stradală a oraşului. Lucrările necesare întreţinerii curente şi periodice a străzilor, trotuarelor şi aleilor pietonale din municipiu sunt: întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice cu mixtură asfaltică; întretreţinerea drumurilor împietruite; reparaţii trotuare; întreţinere borduri.

Firmelor interesate li se solicită o garanţie de participare în cuantum de 360.811 lei, dar şi să facă dovada experienţei în lucrări similare executate în ultimii 5 ani în valoare cumulată de minim 12.1 milioane lei fără TVA.

Aşa cum aminteam mai devreme, tipul procedurii anunţate pentru acest contract este “Licitaţia deschisă” cu unic criteriu de selecţie “preţul cel mai scăzut”.

Astăzi, expiră termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente, iar luni, 4 iunie, expiră termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare. Data limită de evaluare a ofertelor anunţată de către autoritatea contractantă este 2 octombrie ora 18.00. Finanţarea este asigurată de la bugetul local.
Categorie articol: 

Comentarii