Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

31.751 lei – cea mai mare pensie din Brăila

• la polul opus, se află indemnizaţia socială pentru pensionari: 640 lei • la Brăila sunt 76.210 pensionari, din care aproape 7.000 sunt încadraţi în diverse grade de invaliditate • de la 1 septembrie a.c., valoarea punctului de pensie va creşte de la 1.100 la 1.265 lei • ajutorul de deces este de 5.163 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi 2.582 lei în cazul decesului unui membru de familie • veniturile lunare din pensii care depăşesc 2.000 de lei sunt supuse impozitării cu 10%

 

În Brăila, se tot adânceşte prăpastia dintre pensionarii cu venituri mici şi cei cu pensii dolofane, de parcă primii ar mânca firimiturile ce pică de la masa bogaţilor, iar ceilalţii s-ar îndopa cu două mâini, ca în parabola Domnului Hristos.

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de conducerea Casei Judeţene de Pensii Brăila (CJP), la data de 31 iulie 2019, cea mai mare pensie plătită din bugetul asigurărilor sociale a fost de 7.530 lei, iar cea mai mare pensie cu acoperire de la bugetul de stat (aşa-numita “pensie de serviciu”) a fost de 31.751 lei, bineînţeles fiind vorba despre o pensie cuvenită unui fost magistrat brăilean.

La aceeaşi dată, existau la Brăila un total de 76.210 de pensionari, faţă de 77.348 câţi erau în aceeaşi perioadă a anului trecut. Din totalul de 76.210 pensionari brăileni, 69.565 aparţineau sistemului public de pensii, iar restul proveneau din fostul sistem agricol. Potrivit statisticilor, în municipiul Brăila trăiesc marea majoritate a pensionarilor din întregul judeţ, aproximativ 48.000.

Din totalul pensionarilor aflaţi în evidenţele CJP Brăila, 67.260 erau pensionari ieşiţi la limită de vârstă, iar 1.954 erau persoane ieşite la pensie anticipat. La aceştia, se adăugau aproape 7.000 de pensionari (mai precis, 6.996) încadraţi în grd. 1, grd. 2 şi grd. 3 de invaliditate. Din cei aproape 7.000 de pensionari încadraţi la diferite grade de invaliditate, 6.971 aparţineau sistemului public de pensii.        

 

Cota de contribuţie de asigurări sociale - 25%

 

Potrivit directorului executiv adj. al CJP Brăila, ec. dr. Sorin Enache, valorile utilizate pentru calcularea pensiilor în anul 2019 sunt reglementate prin următoarele acte normative: Legea nr. 47/2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază brut pe ţară garantat în plată de la 01.01.2019 (2.080 lei) şi salariul net (1.263 lei).

Demn de precizat este faptul că, în Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019, a fost publicată Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

Potrivit noului act normativ, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (…) de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă (idem).

“Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au încheiat un contract de asigurare socială este de 25%. Totodată, cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% faţă de 5,1% în 2018)”, ne-a precizat sursa citată.

Potrivit informaţiilor furnizate de conducerea Casei Judeţene de Pensii Brăila, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost de 4.162 lei în perioada 1 ianuarie – 14 martie 2019, şi de  5.163 lei începând cu data de 15 ianuarie 2019. Drept urmare, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este de 4.686 lei.

 

De la 1 septembrie, creşte valoarea punctului de pensie

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuţiei de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de: 2.080 lei (venim minim asigurat) şi 520 lei (cuantum contribuţie).

Potrivit directorului executiv adjunct al CJP Brăila, valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei (pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2019), urmând să fie majorat la 1.265 lei începând cu 1 septembrie 2019. Indicele de corecţie pentru anul 2019 este de 1,20 (conform art. 170 din Legea nr. 263/2010).

Cuantumul ajutorului de deces, stabilit conform art. 16 din Legea nr. 47/2019, a fost, în perioada 1 ianuarie – 14 martie 2019, de 4.162 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi de 2.081 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. De la data de 15 martie 2019, ajutorul de deces s-a majorat la 5.163 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, respectiv 2.582 lei în cazul decesului unui membru de familie.

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 640 lei, urmând să se majoreze la 704 lei, începând cu 1 septembrie 2019. Totodată, indemnizaţia pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.012 lei, începând cu data de 15 martie a.c. (faţă de 880 lei cât era până la această dată).

Veniturile lunare din pensii care depăşesc 2.000 de lei sunt supuse impozitării cu 10%.

Mai trebuie precizat faptul că persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate.

 

Ce prevede noul act normativ

 

Potrivit ec. dr. Sorin Enache, Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, având însă mai multe excepţii.

Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie va fi de 1.265 lei, iar de la 1 septembrie 2020, valoarea punctului de pensie va fi de 1.775 lei. Totodată, începând cu data de 12 iulie 2019, s-a modificat procedura de contestare a deciziilor emise de către casele teritoriale de pensii, deciziile emise de la această dată urmând a fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Pentru deciziile emise anterior datei de 12 iulie 2019, procedura este cea stabilită de Legea nr. 263/2010, respectiv posibilitatea contestării în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii.

“Până la data de 1 septembrie 2021, stabilirea şi plata drepturilor de pensie se va realiza în continuare în baza dispoziţiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Normele de aplicare – potrivit unei proceduri ce urmează a fi stabilită prin Ordin al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, pensiile stabilite anterior datei de 1 septembrie 2021 vor fi evaluate în vederea recalculării”, a mai precizat directorul executiv adj. al Casei Judeţene de Pensii Brăila.
Categorie articol: 

Comentarii