Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

25 mai, termenul limită pentru depunerea declaraţiei anuale de venit

Contribuabilii mai au timp până pe 25 mai să depună Declaraţia 200 privind veniturile realizate în 2015, cu precizarea că formularul poate fi completat şi online. "Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea Serviciului Privat Virtual la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secţiunea Depunere declaraţii", se precizează într-un comunicat al ANAF. De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poştă sau depus direct la registratura administraţiei fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.
Obligaţia de a completa şi depune această declaraţie o au persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi jocuri de noroc. Trebuie precizat că formularul se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.
După cum ne-a comunicat Fiscul brăilean, până acum au fost depuse la registratura instituţiei aproape 4.000 de astfel de declaraţii, fiind aşteptaţi să îndeplinească această obligaţie circa 7.000 - 7.500 de contribuabili persoane fizice din judeţul nostru.
Nedepunerea acestei declaraţii până la termenul final se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

 
Categorie articol: 

Comentarii