Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

18 posturi de medici scoase la concurs de Spitalul Judeţean Brăila

• pentru a reduce deficitul de personal medical, unitatea sanitară organizează concurs pentru mai multe secţii

 

Angajări masive de medici la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila. Ieri, pe site-ul unităţii sanitare, a apărut un anunţ de concurs pentru 18 posturi de medici în diferite specialităţi. Înscrierile au loc până pe 24 noiembrie a.c.

Posturile vacante scoase la concurs la nivelul spitalului brăilean sunt cu normă întreagă, pentru următoarele secţii: 1 post la Laboratorul Radiologie Imagistică medicală; 1 post de medic internist la Medicină Internă-Cronici; 3 locuri pentru medici anestezişti pentru secţiile ATI I, II şi III; 2 posturi de medic cardiolog la Cardiologie; 1 post de medic internist la Medicină Internă I; 1 post de medic pediatru la secţia Neonatologie; 1 post de medic neurolog la Neurologie; 1 post de medic ginecolog la Obstretică-Ginecologie II; 2 posturi de medic oncolog la Oncologie; 1 post de medic pediatru la secţia Pediatrie II; 4 posturi de medici urgentişti la UPU.

La concurs, se pot prezenta medicii cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea cerută de post.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină o cerere prin care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, copie xerox a diplomei de licenţă şi certificatul de specialist sau primar, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul de confirmare pentru biologi, biochimişti sau chimişti, o copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovada că nu a fost sancţionat potrivit Legii 95/2006, acte doveditoare pentru calcularea punctajului, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic, chitanţa de plată a taxei de concurs şi copia actului de identitate în termen de valabilitate. Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, şoseaua Buzăului, nr. 2. Concursul urmează să se organizeze în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în Viaţa Medicală, pe 9 noiembrie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Runos, tel. 0239/692222, int. 2174
Categorie articol: 

Comentarii