Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

16 mai, data limită de depunere a declaraţiei anuale de venit

Concret, data de 16 mai este ultima zi în care contribuabilii pot să depună celebrul formular 200 - Declaraţia de venit pentru anul 2010. Au obligaţia completării şi depunerii acestui formular contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, legumelor în sere, pepinierelor etc.), din operaţiuni cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). De asemenea, mai trebuie să depună declaraţia anuală şi persoanele care au obţinut anul trecut venituri realizate într-o formă de asociere sau din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. De cealaltă parte, nu trebuie să depună formularul în discuţie contribuabilii care au înregistrat venituri numai din salarii şi venituri asimilate salariilor; investiţii, altele decât cele menţionate anterior; premii şi din jocuri de noroc; pensii; activităţi agricole a căror impunere este finală, adică pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate; transferul proprietăţilor imobiliare.
Spre deosebire de anii anteriori, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a mai trimis prin poştă formularele declaraţiei privind veniturile realizate şi ghidul de completare. Astfel, contribuabilii au la dispoziţie două variante de a obţine formularele: fie pe adresa de web a ANAF, fie direct de la Administraţia Financiară în raza căreia îşi au domiciliul. În cazul persoanelor din municipiul Brăila este vorba despre Administraţia Finanţelor Publice, strada Braşoveni nr. 36, Compartimentul Asistenţă Contribuabili, iar pentru persoanele din judeţ administraţiile finanţelor publice ale oraşelor Ianca, Făurei, Însurăţei, precum şi de la administraţiile financiare ale comunelor Viziru, Dudeşti şi Movila Miresii. Tot de la administraţiile financiare, contribuabilii pot obţine şi lămuriri cu privire la declaraţiile anuale de venit.
Declaraţia se poate depune direct la registratura organului fiscal, la oficiul poştal prin scrisoare recomandată sau on-line pe Portalul ANAF. Pentru depunerea on-line a declaraţiei este obligatorie obţinerea unui certificat digital calificat, lista firmelor agreate de agenţie fiind publicată, de asemenea, pe pagina de web a instituţiei.




Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii