Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri social

• doar circa 30 de persoane din Brăila, dar şi din alte judeţe, au venit la interviul faţă în faţă cu recrutorii, organizat vineri în oraşul nostru, deşi iniţial se înscrisese la selecţie peste 70 de doritori • salariul oferit este cuprins între 600 şi 1.200 euro brut/lună, iar durata contractului...
Citeste mai multe...
* patru elevi ș i patru adul ț i s-au înscris în proiectul “Ajungem Mari” ș i vor lucra cu copiii în cadrul unor ș edin ț e de preg ă tire ș colar ă , ateliere creative ș i activit ăț i socio-recreative * programul î ș i propune s ă le dea celor mici încredere în ei ș i s ă le formeze abilit ăț i...
Citeste mai multe...
Brăilenii protestează, sâmbătă, la București. Anunț pentru locuri libere în mașini * mobilizare extraordinar ă pentru protestul anun ț at pe 20 ianuarie, în Pia ț a Universit ăț ii din Capital ă : g ă l ăț enii ș i br ă ilenii vor pleca în coloan ă , cu ma ș inile, spre Bucure ș ti * pe traseu, se...
Citeste mai multe...

Pagini