Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri cultura

Nici că se putea ivi un prilej mai bun de a vorbi despre Brăila, de a-i evoca destinul – au și orașele un destin al lor! – de a medita la formele ei de identitate într-o vreme în care tăvălugul globalizării care ne cotrobăie viețile duce la anularea oricărei forme de unicitate!... Ocazional noi...
Citeste mai multe...
* expozi ț ii, muzic ă , spectacol ș i umor la Teatrul „Maria Filotti” Duminică, 21 ianuarie 2018, în cea de a doua zi de sărbătoare a urbei, la Teatrul „Maria Filotti” continuă manifestările dedicate celor 650 de ani de atestare documentară a orașului Brăila. Între orele 10.00 -15.00, va avea loc...
Citeste mai multe...
* documentele expuse prezint ă opera lui Panait Istrati, Mihail Sebastian ș i F ă nu ș Neagu * expozi ț ia va fi deschis ă pân ă pe data de 20 februarie Sâmbătă, 20 ianuarie, în foaierul Teatrului „Maria Filotti” va avea loc vernisajul expoziției documentare „Personalit ăț i br ă ilene în...
Citeste mai multe...
* evenimentul are loc mar ț i, 23 ianuarie 2018, în Sala “F ă nu ș Neagu” a Bibliotecii Jude ț ene “Panait Istrati” * prezint ă generalul (r) prof. univ. dr. Eugen B ă d ă lan ș i judec ă torul Viorel Vasile * cei prezen ț i vor putea face o dona ț ie pentru Cristi, adolescentul care se afl ă în...
Citeste mai multe...
* expozi ț ii, alocu ț iuni, lans ă ri de publica ț ii ș i program artistic la 650 de ani de atestare documentar ă a ora ș ului Sâmbătă, 20 ianuarie 2018, ora 11.00, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” din Piața Traian nr. 3 va avea loc vernisajul expozițiilor „România - Centenarul Marii Uniri. Br...
Citeste mai multe...
* sâmb ă t ă , 20 ianuarie 2018, la Teatrul „Maria Fiotti” se vor desf ăș ura mai multe ac ț iuni culturale, care marcheaz ă acest eveniment Manifestările dedicate împlinirii a 650 de ani de atestare documentară a orașului Brăila vor începe sâmbătă, 20 ianuarie 2018, la Teatrul „Maria Fiotti”...
Citeste mai multe...
* spectacolele sunt incluse în calendarul manifest ă rilor teatrale dedicate anivers ă rii a 650 de ani de atestare documentar ă a ora ș ului Br ă ila Sâmbătă, 20 ianuarie, de la orele 18.00, la Sala Mare a Teatrului „Maria Filotti” se va juca spectacolul „Jocul de-a vacan ț a” de Mihail Sebastian...
Citeste mai multe...
* este vorba despre cartea poetului Mihai Vintil ă , care a participat la Festivalul Na ț ional de Literatur ă „Eminescu la Oravi ț a” În perioada 15-16 ianuarie 2018, la Oravița s-a desfășurat cea de a XXX-a ediție a Festivalului Na ț ional de Literatur ă „Eminescu la Oravi ț a”, eveniment...
Citeste mai multe...

Pagini