Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* consilierii jude ț eni au aprobat în cadrul ș edin ț ei ordinare din luna trecut ă , transmiterea unui spa ț iu din cadrul Vilei L ă cr ă mioara din Sta ț iunea Lacu S ă rat, c ă tre Asocia ț ia format ă de CJ, Prim ă ria Br ă ila ș i Prim ă ria Chiscani * este vorba despre dou ă birouri, unde va...
Citeste mai multe...
* asta au stabilit consilierii jude ț eni în cadrul ultimei ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din 2020 * transmiterea în folosin ț ă gratuit ă a Vilei L ă cr ă mioara din Sta ț iunea Lacu S ă rat, pe post de sediu pentru Asocia ț ia Centrul de Informare ș i Documentare pentru Integrare European ă ș...
Citeste mai multe...