Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* cercet ă torii au lansat teorii care schimb ă istoria acestor meleaguri, dup ă ce au descoperit artefacte vechi de 7.000 de ani la Br ă ili ț a * în urm ă cu milenii, Dun ă rea curgea cu 100.000 mc/s, Balta Br ă ilei era Delt ă a Dun ă rii, iar fluviul se rev ă rsa precum Nilul, pe zeci de...
Citeste mai multe...
* Sala "Regele Ferdinand I ș i Regina Maria" va g ă zdui joi, 29 iulie, de la ora 11.00, o inedit ă dezbatere public ă privind istoria, cultura ș i civiliza ț ia î n zona Br ă ilei * particip ă dr. St ă nic ă Pandrea, ș ef Sec ț ie Arheologie, ș i maestrul Hugo M ă r ă cineanu, membru UAPR Muzeul...
Citeste mai multe...
* peste 400 de arti ș ti plastici din toat ă ț ara ș i-au expus crea ț iile la Galeriile de Art ă din Pia ț a Traian * este cel mai mare eveniment de acest gen din România * "Este o victorie a noastr ă , a br ă ilenilor", a spus prof. Hugo M ă r ă cineanu, prezent la eveniment * "Cu toate c ă...
Citeste mai multe...
• 26 de pictori, sculptori, designeri şi tapiseri, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Brăila şi-au expus creaţiile la Galeriile de Artă • artiştii un păstrat un moment de reculegere pentru regretatul Radu Pencea, trecut la cele veşnice pe 29 august • “Fiecare expozant este...
Citeste mai multe...

Pagini