Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prefectura a revendicat autoritatea Brailei asupra cartierului Siret la Ministerul Administratiei si Internelor

O argumentatie juridica pusa la punct, pina la ultimul detaliu, pe tema situatiei cartierului Siret, ridicat de municipalitatea galateana, pe cele 1.000 de hectare aflate pe raza judetului Braila, a ajuns la Ministerul Administratiei si Internelor inca din luna octombrie 2006. Prefectul, in calitate de reprezentant al Guvernului in teritoriu, a raspuns, astfel, la o solicitare a ministerului, care dorea sa se informeze exact, pentru a raspunde unei interpelari adresate de deputatul PLD Gabriel Sandu, cu privire la "drepturile si beneficiile judetului Braila, ca urmare a adoptarii HG 512/202".
Documentul a fost dat publicitatii abia ieri, de catre subprefectul Mircea Fudulaiche, pentru a explica baza legala pe care s-a sprijinit actiunea prealabila demarata, in urma cu citeva zile, pentru constatarea nulitatii documentelor de urbanism eliberate de municipalitatea galateana, pentru blocurile ridicate pe cele 1000 de hectare. Astfel, Prefectura Braila a transmis ministerului un punct de vedere prin care precizeaza ca, in opinia acestei institutii, terenul respectiv si cladirile ridicate acolo se afla in continuare in raza teritoriala a judetului Braila si sub jurisdictia autoritatilor brailene. Documentul semnat de prefectul Mitroi enumera, punct cu punct, argumentele in sprijinul acestei pozitii.
"Hotarirea Guvernului nr. 512/2002 aproba, prin art 1, “transmiterea unui teren in suprafata de 1000 ha, situat in judetul Braila, din proprietatea privata a statului, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in proprietate publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Municipal Galati, pentru constructii de locuinte si utilitati”. Totodata, in anexa 1, parte integranta a hotaririi mentionate, se specifica “locul unde este situat terenul care se transmite”, si anume Comuna Vadeni, judetul Braila. din textul invocat reiese, fara echivoc, ca terenul in cauza se afla pe raza administrativ-teritoriala a comunei Vadeni, situata in judetul Braila, ceea ce face sa rezulte urmatoarele consecinte:
* veniturile provenite din taxele si impozitele locale ce vor fi colectate de la persoanele fizice si juridice care domiciliaza, respectiv isi desfasoara activitatea pe terenul care face obiectul HG 512/2002, reprezinta surse ale bugetului local al comunei Vadeni".
Argumentam afirmatia de mai sus pe baza dispozitiilor art.295, alin. 1, din Legea nr. 517/2002 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care dispune: “impozitele si taxele locale (...) constituie venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ -teritoriale”, precum si in baza art. 249, respectiv art. 256 din acelasi cod (rezumindu-ne doar la aceste doua tipuri de venituri, fara a evidentia si celelalte taxe si impozite), care contin urmatoarele dispozitii imperative"
Prefectura a precizat clar si continutul celor doua articole invocate: "Art 249: (1)Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza un impozit pentru acea cladire, exceptind cazul in care prezentul titlu se prevede diferit. (2) impozitul prevazut la alin (1), numit in continuare impozit pe cladiri, se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care este amplasata cladirea"
Art 256 : "(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptind cazurile in care in prezentul titlu se prevede. (2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul". Aceste doua exemple, referitor la veniturile bugetelor locale, se extind si asupra celorlalte impozite si taxe locale, cum ar fi: taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hoteliera, taxe speciale, alte taxe locale, la care se adauga alocatiile din impozitul pe venit aplicate platitorilor de impozite care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Vadeni, precum si alte surse financiare provenite de la bugetul consolidat al statului".

"Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru constructiile ce se amplaseaza pe terenul in cauza trebuie emise de catre presedintele Consiliului Judetean Braila"

In continuare, prefectul a sesizat Ministerului Administratiei si Internelor si modul in care vede eliberarea legala a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire: "Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru constructiile ce se amplaseaza pe terenul in cauza trebuie emise de catre presedintele Consiliului Judetean Braila, cu avizul primarului comunei Vadeni, iar taxele percepute vor constitui venit in proportie de 50% la bugetul local al comunei Vadeni, si de 50% la bugetul local al judetului Braila. Ne intemeiem aceste afirmatii pe dispozitiile art. 4, lit a, pct 2, din Legea nr 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie republicata, respectiv pe prevederile art 295, alin 6, din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003. Cu titlu de exemplu, precizam ca daca autorizatiile de constructie ar fi emise de catre presedintele Consiliului Judetean Galati, pentru lucrari de constructii aflate pe raza teritoriala a judetului Braila, acestea ar fi acte administrative inexistente, conform doctrinei juridice, deoarece sint emise cu incalcarea normelor de competenta teritoriala (deci emise de catre un organ necompetent), nerespectindu-se, astfel, una din conditiile esentiale de validitate ale actului administrativ de autoritate".
Nici in privinta actelor de identitate pentru cei care locuiesc in cartierul Siret, autoritatile galatene nu au nici o competenta, in opinia Prefecturii: "Actele de stare civila si actele de identitate vor fi eliberate de catre ofiterul de stare civila al comunei Vadeni, judetul Braila, respectiv de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanei a municipiului Braila, la care este arondata comuna Vadeni. In conformitate cu prevederile legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila cu modificarile si completarile ulterioare, acestea se elibereaza dupa cum urmeaza:art 17 (1) Intocmirea actului de nastere se face la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala s-a produs evenimentul (...). Art 27 (1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila la edilul autoritatii administratiei publice locale a municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti. art.34 (1) Intocmirea actului de deces se face la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul". De asemenea, Ordonanta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani prevede: art 13 "actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanlor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice. Pe cale de consecinta, respectarea normelor juridice sus-mentionate produc o serie de alte efecte juridice, in functie de apartenenta persoanelor fizice si juridice la un anumit teritoriu, cum ar fi: dreptul de a se adresa unor anumite instante judecatoresti, competenta serviciului public comunitar emitent al pasapoartelor simple, exercitarea dreptului de vot, etc".
Pe de alta parte, prefectul Mitroi a subliniat, in documentul transmis
ministerului, ca HG 512 are efecte juridice controversate: "Un alt punct de vedere pe care dorim sa-l exprimam se refera la limitele de aplicabilitate ale HG 512/2002, mai precis, la efectele juridice ale acestui act normativ. Precizam ca in conformitate cu art.72, alin 3, litera o, din Constitutia Romaniei, “organizarea administratiei locale, a teritoriului si regimului general privind autonomia locala” se reglementeaza prin lege organica, iar actuala impartire administrativ teritoriala face obiectul Legii 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata. In aceste conditii, nerespectarea normelor imperative invocate anterior sau aplicarea acestora sub o alta modalitate ne conduce la concluzia ca HG 512/2002 are ca efect o modificare a limitelor administrativ-teritoriale ale judetelor Braila si Galati, modificare ce poate interveni doar in baza unei legi organice si nu poate face obiectul unei Hotariri de Guvern, acest lucru ar reprezenta o incalcare a dispozitiilor constitutionale privind competenta materiala si teritoriala".

"Mi se pare nomal sa se ia masuri pentru intrarea in legalitate"

Presedintele Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu, este si el de acord cu ideea ca institutia sa este cea care trebuie sa emita documentele de urbanism pentru imobilele ridicate in cartierul Siret. El inca mai spera ca autoritatile galatene vor intelege cu vorba buna, ca sa nu fie nevoie sa se ajunga in fata instantei: "Eu de la bun inceput am incercat ca, pe cale amiabila, impreuna cu domnul prefect Mitroi, cu alte persoane responsabile, sa gasim o cale comuna cu reprezentantii Galatiului. Noi nu dorim decit aplicarea corecta a legii, in ceea ce priveste cartierul Siret. Atita timp cit acest teren se afla pe raza administrativ-teritoriala a judetului Braila, este clar ca eliberarea autorizatiilor de construire, a certificatelor de urbanism trebuie facuta de Braila. Eu am considerat si inca mai consider ca in urma discutiilor pe care le-am avut cu galatenii vom ajunge la o intelegere si este pacat ca acum, cind am intrat in Europa si sintem impreuna intr-o regiune, sa ajungem in instanta, pentru a restabili legea - pentru ca noi nu vrem altceva. Nu putem sa acceptam un lucru care s-a facut cu forcepsul, pe principiul “eu sint mai tare si eu eliberez certificate de urbanism si autorizatii de construire”. E ca si cum eu m-as duce la Galati, sa eliberez autorizatii de construire pentru centrul orasului. Deci mi se pare normal sa se ia masuri, asa cum a luat prefectul Nicolae Mitroi, pentru intrarea in legalitate".
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii