Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

16 august 2021- termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile

* termenul este valabil pentru situația raportării contabile la 30 iunie 2021 * operatorii economici pot depune documentele fizic sau online

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Brăila aduce la cunoștința operatorilor economici că au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2021 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

“Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro; persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, și care în exercițiul financiar precedt au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro”, transmite AJFP Brăila printr-un comunicat de presă.

Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic. Raportările contabile se pot depune pe suport hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programul de asistență, poate fi descărcat de pe portalul www.anaf.ro, secțiunea Descărcare declarații.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 se sancționează conform  Legii contabilității.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii