Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* o sesizare anonimă privind faptul că în satul Lanurile din Comuna Viziru cineva ar distribui pachete ”din partea PSD”, sugerându-le oamenilor să voteze cu candidatul social-democrat la Alegerile Parţiale pentru Primăria din localitate a venit, ieri, pe adresa redacţională * contactat telefonic,...
Citeste mai multe...
* proaspăt întors din Anglia, Ovidiu Samur, din orașul Însurăței, ne-a trimis, zilele acestea, o sesizare legată de calitatea apei potabile * el a afirmat că apa de băut este maro spre neagră și ne-a trimis și două filmări în susținerea celor reclamate * în replică, reprezentanții CUP Dunărea...
Citeste mai multe...
* incidentul s-a întâmplat în zona Ciocârlia, iar norocul ei a fost c ă a avut la îndemân ă un aparat cu ultrasunete pentru alungat câinii * aceasta a trecut printr-un episod asem ă n ă tor ș i vara trecut ă , a f ă cut sesizare c ă tre primar, îns ă nu s-a luat nicio m ă sur ă Chiar dacă numărul...
Citeste mai multe...
* este ceea ce a acuzat un cititor al cotidianului ”Obiectiv - Vocea Br ă ilei” care a dorit s ă î ș i p ă streze anonimatul, îns ă a ț inut s ă atrag ă aten ț ia asupra unei afaceri pe care viceprimarul ora ș ului Ianca, Mircea Mircescu, ar dori s ă o deruleze "la limita legii" * acesta a acuzat c...
Citeste mai multe...
* după ce au sesizat o avarie la conducta de apă din vecinătatea blocului, locatarii de la blocul B2, de pe Calea Călărașilor 315, au fost nevoiți să aștepte trei săptămâni până ce a fost trimisă o echipă la fața locului * în tot acest timp, apa a inundat căminul, metri cubi de apă ducându-se pe...
Citeste mai multe...
* un br ă ilean sosit în urm ă cu câteva s ă pt ă mâni din Italia sus ț ine c ă , pe aeroportul Otopeni, reprezentan ț ii Direc ț iei de S ă n ă tate Public ă (DSP) Ilfov i-au spus s ă stea în carantin ă la domiciliu 14 zile, Italia fiind o zon ă cu risc epidemiologic ridicat * al ă turi de acesta...
Citeste mai multe...
• o brăileancă care locuieşte în zona Blocului Turn de pe Calea Galaţi ne-a sesizat că de luni de zile întâmpină probleme legate de cumpărarea biletelor pentru mijloacele de transport în comun • aceasta susţine că tonomatul din staţie nu primeşte bancnote de 1 leu sau monede de 50 bani, iar...
Citeste mai multe...

Pagini