Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brăila nu va face excepție la ridicarea restricțiilor de circulație după ora 22.00. Precizarea ne-a fost făcută de prefectul Nicușor Ciocan, care a fost intens criticat pe rețelele de socializare, după ce într-o hotărăre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență adoptată sâmbătă, 15 mai, cu...
Citeste mai multe...
* brăilenii încep acest week-end mai relaxați, pentru că municipiul nostru scapă de restricțiile impuse la sfârșitul lunii martie * vestea ne-a fost confirmată și de prefectul județului Brăila, care ne-a informat că incidența COVID-19 a scăzut la 3,4 la 1.000 de locuitori, în ultimele 14 zile * tot...
Citeste mai multe...
* liberalii br ă ileni au vorbit recent despre anularea anumitor restric ț ii dup ă 1 iunie, în cazul în care situa ț ia epidemiologic ă ș i campania de vaccinare vor decurge conform a ș tept ă rilor * în momentul de fa ț ă , în Br ă ila, nici 10% din popula ț ie nu s-a vaccinat împotriva Covid-19...
Citeste mai multe...
* chiar dac ă municipiul Br ă ila a înregistrat o sc ă dere a inciden ț ei de coronavirus fa ț ă de s ă pt ă mâna trecut ă , ajungând sub pragul de 4 la 1.000 de locuitori, restric ț iile înc ă se men ț in, dup ă cum ne informeaz ă autorit ă ț ile * din p ă cate îns ă , în ceea ce prive ș te...
Citeste mai multe...
* Premierul Florin Cî ț u a declarat într-o conferin ț ă de pres ă la Palatul Victoria, cu privire la închiderea magazinelor la ora 18.00, c ă lucrurile vor r ă mâne „a ș a cum sunt”, argumentând c ă m ă sura „d ă rezultate” * totodat ă , acesta sper ă ca de la 1 iunie s ă se poate discuta „despre...
Citeste mai multe...

Pagini