Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* consilierul PNL Alexandru Ionel a dorit s ă primeasc ă o explica ț ie din partea primarului Marian Dragomir în privin ț a faptului c ă nu s-a realizat un parc industrial la Br ă ila * edilul- ș ef a afirmat c ă municipalitatea a concesionat terenuri din Zona Liber ă în acest sens, îns ă a lansat...
Citeste mai multe...
* psd-istul Costică Dobre, primarul comunei Șuțești, a anunțat pe rețelele de socializare că a reușit să igienizeze cimitirul din localitate și să repoziționeze crucile nerevendicate, înainte de noaptea de Înviere * acesta a postat și o serie de fotografii Primarul comunei Șuțești, PSD-istul...
Citeste mai multe...
* acesta a încetat din viață în noaptea de marți spre miercuri, la Secția de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență Brăila * potrivit președintelui CJ Brăila, Francisk Chiriac, primarul comunei Viziru dădea semne de îmbunătățire în ultima perioadă și fusese mutat într-o...
Citeste mai multe...
* potrivit edilului- ș ef, Marian Dragomir, în cl ă direa de pe Bulevardul Independen ț ei, care se afl ă în prezent în curs de reabilitare, va func ț iona în viitor un sediu central pentru plata taxelor ș i impozitelor * informa ț ia a fost f ă cut ă public ă ini ț ial, anul trecut, îns ă reluat ă...
Citeste mai multe...
* este vorba despre un proiect de hotărâre aprobat, recent, de către membrii CLM Brăila care vizează reducerea paturilor destinate pacienţilor COVID-19 din Spitalul ”Sf. Pantelimon” de la 100 la 29 * în total, spitalul de psihiatrie are 410 paturi * subiectul a stârnit o serie de contre între...
Citeste mai multe...
* inspectorul ș colar general, C ă t ă lin Canciu (consilier municipal PNL), a acuzat, recent, c ă la nivelul Prim ă riei ș i a societ ă ț ii ”Braicar” s-ar orchestra o situa ț ie bizar ă privind abonamentele elevilor * dup ă ce a primit o situa ț ie de la operator, Canciu a anun ț at c ă dac ă în...
Citeste mai multe...
* edilul-şef a criticat în cadrul celei mai recente şedinţe ordinare a CLM Brăila măsurile Guvernului Florin Cîţu privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 * acesta a afirmat că nu se rezolvă nimic prin reducerea programului de funcţionare în cazul magazinelor, ci doar supraaglomerare şi...
Citeste mai multe...
* primarul Marian Dragomir a dorit ca inspectorul ș colar general, C ă t ă lin Canciu (consilier municipal PNL) s ă îi r ă spund ă la câteva întreb ă ri în leg ă tur ă cu testele rapide care s-au f ă cut în ș colile din Br ă ila, elevilor ș i profesorilor * cum Canciu a explicat c ă procedura este...
Citeste mai multe...

Pagini