Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* al ă turi de secretarul de stat la ministerul de resort, C ă t ă lin Boboc, Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a efectuat, ieri, o vizit ă în jude ț ul Br ă ila * aceasta s-a întâlnit cu o parte dintre asista ț ii social din comuna Viziru, care au profitat de prilej pentru a- ș i exprima nemul ț...
Citeste mai multe...
* prefectul Nicu ș or Ciocan a anun ț at, ieri, c ă în cadrul Comitetului Jude ț ean pentru Situa ț ii de Urgen ț ă (CJSU) Br ă ila s-a luat decizia înfiin ț ă rii a cel pu ț in patru centre de vaccinare drive-thru * acestea vor fi organizate în parc ă rile supermarketurilor din ora ș , inclusiv la...
Citeste mai multe...
* prefectul ș i-a cerut scuze înc ă o dat ă , în calitate de pre ș edinte al CJSU Br ă ila, punctând totu ș i c ă în aceast ă entitate sunt 40 de membri, inclusiv reprezentan ț i ai unor partide politice, dar nimeni nu a observat respectiva eroare la timp O hotărâre controversată a Comitetului...
Citeste mai multe...
Brăila nu va face excepție la ridicarea restricțiilor de circulație după ora 22.00. Precizarea ne-a fost făcută de prefectul Nicușor Ciocan, care a fost intens criticat pe rețelele de socializare, după ce într-o hotărăre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență adoptată sâmbătă, 15 mai, cu...
Citeste mai multe...
* cei doi subprefec ț i din partea PNL, Nicolae Ni ț escu ș i Adin Boboc, au vorbit recent despre atribu ț iile ce le-au fost delegate de c ă tre prefectul Nicu ș or Ciocan (USR) * cei doi sus ț in c ă fac parte din Comitetul Jude ț ean pentru Situa ț ii de Urgen ț ă îns ă cu precizarea c ă...
Citeste mai multe...
* brăilenii încep acest week-end mai relaxați, pentru că municipiul nostru scapă de restricțiile impuse la sfârșitul lunii martie * vestea ne-a fost confirmată și de prefectul județului Brăila, care ne-a informat că incidența COVID-19 a scăzut la 3,4 la 1.000 de locuitori, în ultimele 14 zile * tot...
Citeste mai multe...

Pagini