Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* managerul Muzeului Br ă ilei “Carol I” sus ț ine c ă în loc ca autorit ăț ile s ă se concentreze pe înc ă o edi ț ie a Simpozionului de Sculptur ă “Nic ă petre”, de ș i nu au fost amplasate nici statuile deja realizate, ar trebui s ă dea o ș ans ă reabilit ă rii monumentelor istorice din jude ț...
Citeste mai multe...