Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* accesul publicului pe Arena Na ț ional ă se va face în urma unui set de verific ă ri ce face parte din m ă surile stabilite ș i impuse în contextul epidemiologic actual * spectatorii se împart în patru categorii ș i va fi necesar ă purtarea unei br ă ț ă ri la mân ă din momentul intr ă rii pe...
Citeste mai multe...
* în cadrul unui comunicat de pres ă , deputatul PNL Br ă ila, Alexandru Popa, a anun ț at c ă , începând de luna viitoare, va avea loc lansarea unui program de investi ț ii în agricultur ă , din fonduri europene * pentru a facilita absorb ț ia acestor fonduri europene, potrivit lui Popa,...
Citeste mai multe...
* chiar dac ă municipiul Br ă ila a înregistrat o sc ă dere a inciden ț ei de coronavirus fa ț ă de s ă pt ă mâna trecut ă , ajungând sub pragul de 4 la 1.000 de locuitori, restric ț iile înc ă se men ț in, dup ă cum ne informeaz ă autorit ă ț ile * din p ă cate îns ă , în ceea ce prive ș te...
Citeste mai multe...
* aceasta a fost poziția consilierului județean Alexandru Bucălău și a deputatului Alexandru Popa, în legătură cu protestele brăilenilor din ultimele zile * cei doi au afirmat că oamenii au tot dreptul să protesteze, dar i-au rugat să facă acest lucru în mod pașnic * în acest context, parlamentarul...
Citeste mai multe...
* edilul-şef a criticat în cadrul celei mai recente şedinţe ordinare a CLM Brăila măsurile Guvernului Florin Cîţu privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 * acesta a afirmat că nu se rezolvă nimic prin reducerea programului de funcţionare în cazul magazinelor, ci doar supraaglomerare şi...
Citeste mai multe...
* luni sear ă a fost a patra zi de proteste consecutive la Br ă ila, fa ț ă de m ă surile restrictive impuse de autorit ă ț i pentru a îngreuna r ă spândirea virusului SARS-CoV-2 * peste dou ă mii de br ă ileni, majoritatea tineri ș i adolescen ț i, au m ă r ș ă luit în mai multe rânduri, în coloan...
Citeste mai multe...

Pagini