Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* din data de 5 martie, judec ă torul cu grad profesional de tribunal, Speran ț a Diaconescu Macarenco, a fost delegat ă în func ț ia de pre ș edinte, anterior fiind vicepre ș edinte * din 12 martie, s-a dispus delegarea în func ț ia de vicepre ș edinte al Judec ă toriei Br ă ila a judec ă torului...
Citeste mai multe...
* după cum se arată intr-un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii, în şedinţa din data de 22 februarie, s-a dispus suspendarea din funcţie a judecătoarei Cristina Coarnă, din cadrul Judecătoriei Brăila până la finalizarea procedurii disciplinare * este vorba despre magistratul care a...
Citeste mai multe...
* dacă pe perioada situaţiei de criză din cauza pandemiei Covid judecătorii s-au ocupat doar de cazurile urgente aflate pe rolul instanţelor, acum totul revine la normal * începând de astăzi, vineri, 15 mai, activitatea instanţelor brăilene se va relua, la capacitate normală * se va menține, totuși...
Citeste mai multe...

Pagini