Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* deputatul PNL Br ă ila Alexandru Popa a anun ț at, recent, c ă în luna mai se vor deschide 18 subm ă suri la nivelul Agen ț iei pentru Finan ț area Investi ț iilor Rurale (AFIR) * este vorba despre 760 milioane euro, bani ce pot fi accesa ț i pentru anumite tipuri de activit ă ț i agricole * tot...
Citeste mai multe...
* fermierii se preg ă tesc, totu ș i, pentru iriga ț ii, în contextul în care o eventual ă înc ă lzire a vremii ar putea provoca din nou probleme * tot mai mul ț i agricultori br ă ileni investesc în utilaje moderne de udare * ace ș tia ar vrea s ă preia de la ANIF ș i canalele de aduc ț iune a...
Citeste mai multe...
* procurorii Direc ț iei Na ț ionale Anticorup ț ie l-au acuzat pe un b ă rbat din jude ț ul Br ă ila de schimbarea f ă r ă respectarea prevederilor legale a destina ț iei fondurilor europene * reprezentantul unei organiza ț ii a utilizatorilor de ap ă pentru iriga ț ii a transferat succesiv un...
Citeste mai multe...
* precipita ț iile din ultima perioad ă anun ț ă un an agricol mai bun decât cel dinainte, îns ă nu se ș tie cum vor evolua lucrurile la prim ă var ă sau la var ă * având exemplul secetei cumplite din 2020, ANIF Br ă ila a început deja o foarte serioas ă preg ă tire a campaniei de irigat din acest...
Citeste mai multe...
* este rezultatul investițiilor făcute în ultimii ani, care vor continua și în perioada următoare * unele probleme se dovedesc, însă, foarte greu de rezolvat, în contextul distrugerilor făcute în ultimelor decenii și a greutății cu care agricultorii reușesc să se asocieze, în anumite zone din județ...
Citeste mai multe...
* ANIF are contract pentru livrarea apei pe 246.000 hectare, iar până acum s-au irigat, cumulat, udarea I şi udarea II, 272.000 ha * continuă şi investiţiile de modernizarea a unor staţii de pompare şi canale de aducţiune, însă partea proastă este că ANIF are nevoie de personal calificat care să...
Citeste mai multe...
* deputatul PNL Brăila, Vasile Varga, a emis un comunicat de presă pentru a sublinia că fermierii din județul nostru, care exploatează peste 230.000 de hectare,vor beneficia de apă gratuită pentru irigații în 2020 * potrivit parlamentarului, este vorba despre o modificare la Legea apelor, decisă...
Citeste mai multe...

Pagini