Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* prin tot ora ș ul sunt por ț iuni de trotuar sau carosabil nereparate dup ă diverse interven ț ii la re ț elele subterane * motivul invocat de Prim ă rie: firma care ar trebui s ă livreze mixtura asfaltic ă nu ș i-a pornit sta ț ia de asfalt O porțiune de trotuar stă de mai bine de o săptămână cu...
Citeste mai multe...
* localnicii din satul Batogu, comuna Cire ș u, se plâng c ă , de dou ă s ă pt ă mâni, firma “Pax”, care asigur ă cursele spre Br ă ila, nu a mai trimis ma ș ini pe traseu * explica ț ia primit ă de la Consiliul Jude ț ean a fost c ă blocajul a fost provocat de faptul c ă ș oferii firmei ar avea...
Citeste mai multe...

Pagini