Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• acesta a fost amplasat în localitatea Urziceni, unde a alimentat un post de transformare, asigurând energia electric ă pentru consumatorii din zon ă • re ţ eaua de electricitate din jude ţ ul Ialomi ţ a a fost grav avariat ă de vântul puternic ş i depunerea de ghea ţă pe stâlpi ş i cabluri...
Citeste mai multe...