Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit unui comunicat remis, ieri, de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, impunerea vaccinării împotriva COVID-19 este ilegală * "Accesul la locul de muncă a persoanei încadrate nu poate fi condiţionat de vaccinarea împotriva Sars-CoV-2", precizează ITM Brăila În plină campanie de...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a vorbit recent despre necesitatea vaccin ă rii a cât mai multor br ă ileni împotriva virusului SARS-CoV-2 * acesta a intervenit la un proiect dezb ă tut pe ordinea de zi a ș edin ț ei ordinare din 28 aprilie, pentru a le transmite o rug ă minte...
Citeste mai multe...
* acesta a încetat din viață în noaptea de marți spre miercuri, la Secția de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență Brăila * potrivit președintelui CJ Brăila, Francisk Chiriac, primarul comunei Viziru dădea semne de îmbunătățire în ultima perioadă și fusese mutat într-o...
Citeste mai multe...
* este vorba despre un proiect de hotărâre aprobat, recent, de către membrii CLM Brăila care vizează reducerea paturilor destinate pacienţilor COVID-19 din Spitalul ”Sf. Pantelimon” de la 100 la 29 * în total, spitalul de psihiatrie are 410 paturi * subiectul a stârnit o serie de contre între...
Citeste mai multe...
* Grecia se preg ă te ș te s ă redeschid ă grani ț ele pentru turi ș tii români din 16 aprilie * cei care î ș i doresc s ă viziteze t ă râmurile elene trebuie s ă fac ă dovada c ă s-au vaccinat împotriva COVID-19, c ă au anticorpi dup ă ce au trecut deja prin boal ă sau s ă prezinte un test PCR...
Citeste mai multe...
* chiar dac ă municipiul Br ă ila a înregistrat o sc ă dere a inciden ț ei de coronavirus fa ț ă de s ă pt ă mâna trecut ă , ajungând sub pragul de 4 la 1.000 de locuitori, restric ț iile înc ă se men ț in, dup ă cum ne informeaz ă autorit ă ț ile * din p ă cate îns ă , în ceea ce prive ș te...
Citeste mai multe...
* parlamentarul liberal Alexandru Popa, membru al Comisiei pentru agricultur ă din Camer ă , a vorbit recent despre problemele pe care le-au întâmpinat fermierii în pandemie, dar ș i despre ajutoarele din partea Guvernului PNL * în ciuda criticilor din partea PSD, atât în plan local, cât ș i la...
Citeste mai multe...

Pagini