Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* liberalii br ă ileni au reamintit, recent, subiectul monopolului pe care consilierii PSD l-au pus pe Consiliile de Administra ț ie ș i pe Adun ă rile Generale ale Ac ț ionarilor de la nivelul institu ț iilor subordonate * totu ș i, ace ș tia au p ă reri împ ă r ț ite pe acest subiect, chiar dac ă...
Citeste mai multe...
* după ce președintele interimar al PNL Brăila, Cătălin Boboc, a susținut o conferință de presă pe 9 aprilie în care a anunțat că medicul Alina Neacșu ar fi intrat în organizație, joi, deputatul Alexandru Popa a infirmat această informație * acesta a precizat că deși Neacșu a semnat adeziunea,...
Citeste mai multe...
* aceasta a fost poziția consilierului județean Alexandru Bucălău și a deputatului Alexandru Popa, în legătură cu protestele brăilenilor din ultimele zile * cei doi au afirmat că oamenii au tot dreptul să protesteze, dar i-au rugat să facă acest lucru în mod pașnic * în acest context, parlamentarul...
Citeste mai multe...
* în ciuda pozi ț iei recente a consilierilor PNL, atât la municipiu cât ș i la jude ț , privind faptul c ă doresc s ă aib ă reprezentan ț i în Consiliile de Administra ț ie ș i în Adun ă rile Generale ale Ac ț ionarilor la institu ț iile subordonate CLM, respectiv CJ, Florin Cîrligea a afi ș at o...
Citeste mai multe...
* cel mai proasp ă t consilier jude ț ean al grupului PSD Br ă ila, Mirela Chivu, a fost desemnat ă , recent, s ă completeze Comisia de strategii a Consiliului Jude ț ean * locul a devenit vacant dup ă ce George-Adrian Paladi a fost ales deputat Încă o schimbare la nivelul Consiliului Județean...
Citeste mai multe...
S pre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât şi în CJ multe nume noi de la PSD şi PNL. Ziarul “Obiectiv – Vocea Brăilei” a lansat invitaţii noilor aleşi pentru a răspunde câtorva întrebări. Din păcate, unii nu ne-au răspuns nici până acum, drept urmare am trecut la...
Citeste mai multe...
Spre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât ș I în CJ multe nume noi de la PSD ș i PNL. Totodat ă printre new-entry sunt ș I mul ț i tineri, dar ș I mul ț i profesioni ș ti cu calific ă ri superioare de la care cet ă ț enii Br ă ilei ar putea avea a ș tept ă ri. În...
Citeste mai multe...
Spre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât ș I în CJ multe nume noi de la PSD ș i PNL. Totodat ă printre new-entry sunt ș I mul ț i tineri, dar ș I mul ț i profesioni ș ti cu calific ă ri superioare de la care cet ă ț enii Br ă ilei ar putea avea a ș tept ă ri. În...
Citeste mai multe...
* asta au decis consilierii jude ț eni, în ș edin ț a ordinar ă din luna ianuarie * consilierul PNL Alexandru Buc ă l ă u a devenit membru al CJ Br ă ila în luna decembrie 2020, preluând locul l ă sat liber de fostul lider al liberalilor br ă ileni, Alexandru D ă n ă il ă * în ș edin ț a de luna...
Citeste mai multe...

Pagini