Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre semaforizarea intersec ț iei de la Calea Gala ț i cu Strada Cezar Petrescu, o propunere recent ă a consilierului municipal PNL Ionel Alexandru, care nu a fost acceptat ă * viceprimarul Alexandru Jantea, pre ș edinte al Comisiei de siguran ț ă în trafic ș i circula ț ie în...
Citeste mai multe...
* se întâmpl ă pe por ț iunea reabilitat ă cu doar doi în în urm ă , cu bani de la bugetul na ț ional * potrivit autorit ă ț ilor, situa ț ia actual ă ar fi cauzat ă de faptul c ă proiectul de reabilitare a prev ă zut doar carosabilul, nu ș i trotuarele După cum se știe, anul trecut au fost...
Citeste mai multe...
* Prim ă ria Municipiului Br ă ila a publicat recent în SEAP o licita ț ie privind modernizarea transportului electric în zona Parc Monument-Radu Negru * de asemenea, Prim ă ria a reluat ș i licita ț ia pentru construc ț ia de noi linii de tramvai pe Calea Gala ț i, dup ă ce la primele dou ă anun ț...
Citeste mai multe...
* o altercaţie violentă între membri ai unor găşti rivale s-a produs sâmbătă seara, la intersecţia Calea Galaţi cu strada Walter Mărăcineanu * două maşini au fost distruse, după o ploaie de lovituri, iar o a treia parcată a fost avariată, doar pentru că se afla la locul nepotrivit * poliţiştii au...
Citeste mai multe...
* Primăria Municipiului Brăila a lansat recent în sistemul de achziţii publice un anunţ în acest sens * investiţia cuprinde, printre altele, lucrări de modernizare a sistemului rutier destinat transportului în comun (tramvaie și autobuze), modernizarea staţiilor de tramvai şi a rețelelor de apă,...
Citeste mai multe...
• sătui de zgomotul provocat, de dimineaţă şi până în miez de noapte, de taximetriştii care „vorbesc tare, înjură, strigă şi fac mizerie”, mai mulţi locatari au sesizat redacţia „Obiectiv” • asta după ce, spun ei, au solicitat, în zadar, sprijinul Poliţiei Locale • mai mult, locatarii nemulţumiţi...
Citeste mai multe...

Pagini