Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* parlamentarul liberal Alexandru Popa, membru al Comisiei pentru agricultur ă din Camer ă , a vorbit recent despre problemele pe care le-au întâmpinat fermierii în pandemie, dar ș i despre ajutoarele din partea Guvernului PNL * în ciuda criticilor din partea PSD, atât în plan local, cât ș i la...
Citeste mai multe...
* în anul 2020, Casa de Ajutor Reciproc a clerului și salariaților din Eparhia Dunării de Jos a ajutat familiile cu mulți copii, pe bolnavi și pe cei cu decese în familie * 125 de persoane din Brăila și Galați au beneficiat, anul trecut, de ajutoarele oferite de CAR Bilan ț al activit ăț ii Casei...
Citeste mai multe...
* este vorba de dulciuri, fructe ș i îmbr ă c ă minte oferite de dou ă parohii br ă ilene, cu ocazia s ă rb ă torii Ocrotitorului spiritual al Br ă ilei * micu ț ii provin din familii cu posibilit ă ț i materiale reduse Daruri oferite din inimă micuților de la Grădinița „Familia“ din Brăila. Cu...
Citeste mai multe...
• parohia “Sf. Antonie cel Mare”, din Vidin, a ajutat 10 elevi cărora le-au fost oferite rechizite • alţi trei elevi au primit bani, rechizite şi haine de la aceeaşi parohie • parohia “Naşterea Maicii Domnului”, din Hipodrom, şi parohia “Sfânta Cruce”, din Obor, au oferit, de asemenea, rechizite...
Citeste mai multe...
* potrivit Centrului Eparhial, până la data de 1 iulie 2020, preoții, monahii și credincioșii Arhiepiscopiei Dunării de Jos au ajutat peste 40.000 de oameni din județele Brăila și Galați Bilanț rodnic pentru sutele de preoți și miile de credincioși din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, care,...
Citeste mai multe...
• potrivit Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, începând cu data de 15 martie a.c., preoţii şi credincioşii parohiilor din Brăila şi Galaţi, îndrumaţi de ÎPS Casian, au ajutat spitale, azile de bătrâni şi centre de carantină • de asemenea, sute de familii de nevoiaşi au primit hrană...
Citeste mai multe...
* au fost, de asemenea, ajutate, familii din localitățile Jirlău, Găiseanca și Stăncuța * în săptămâna 11-15 mai 2020, la nivelul eparhiei Dunării de Jos, au fost sprijinite peste 2.600 de persoane, iar valoarea ajutoarelor distribuite a ajuns la 147.000 de lei Faptele bune săvârșite, încă de la...
Citeste mai multe...
* preoții și familiile acestora au primit suma totală de 32.600 lei, provenită din Fondul „Păstorul cel Bun” și CAR Cler * în săptămâna 4-10 mai 2020, Arhiepiscopia Dunării de Jos a oferit ajutoare de 169.502 lei pentru 1.375 de persoane Dovadă de omenie și de solidaritate creștină față de preoții...
Citeste mai multe...

Pagini