Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* CUP Dun ă rea a g ă sit o modalitate de fixare a capacelor de canalizare, îns ă acestea nu se pot aplica pe cele dou ă artere rutiere, pentru c ă acestea au fost modernizate pe bani europeni ș i nu sunt permise interven ț ii pân ă la ie ș irea din garan ț ie a lucr ă rilor * pentru restul...
Citeste mai multe...