Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Valorile trebuie să se întoarcă acasă şi să rodească şi aici"

Muzeul Brăilei a găzduit, miercuri seara, lansarea volumului "Corăbii de întoarcere", de Viorel Coman (pseudonimul literar al profesorului Viorel Mortu- n.r.), o carte ce are ca temă identificarea specificului brăilean în creaţia literară. "Apariţia unei asemenea cărţi acum, când se discută des despre globalism, poate părea desuetă", a spus prof. univ. dr. Dumitru Tiutiuca, "dar discuţia trebuie purtată şi ea trebuie să ajute la identificarea celor care spun ceva despre aceste locuri: cei născuţi aici şi plecaţi, cei născuţi aici şi rămaşi aici sau cei naturalizaţi aici din alte zone". "Cartea este un centru de gravitaţie pentru o pleiadă de scriitori născuţi aici, o antologie tematică, un jurnal de lectură, din care transpare dragostea autorului pentru carte din dublă perspectivă, cea didactică şi cea a literarităţii. Viorel este un formidabil portretist, are o mână sigură, dar eseurile sale sunt şi moraliste. El scrie din poziţia profesorului care şi-a luat un curs de specific brăilean, iar finalul cărţii pregăteşte expansiunea acestei culturi către universal", consideră prof. univ. dr. Dumitru Tiutiuca, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii "Danubius" Galaţi. Fascinaţia produsă de literaritatea textelor şi talentul de portretist ale autorului au fost subliniate şi de conf. univ. dr. Zamfir Bălan, directorul adjunct al Muzeului Brăilei. "Fiecare nume este, în felul său, o corabie, dar nu o corabie care pleacă, ci una care se întoarce - o revenire la matcă, după ce drumul iniţiatic a fost parcurs. Altfel spus, aventura existenţială, aventura cunoaşterii se înnobilează, împărtăşind, prin revenirea în locul de obârşie, sensurile adânci ale lumii. Iar drumurile spirituale conţinute în această carte încep - cum altfel?! - cu Panait Istrati, peregrinul prin definiţie, călătorul care caută omul ca să poată înţelege lumea. Ordinea textelor cuprinse în carte nu este ordinea în care acestea au fost scrise şi publicate: cu câteva excepţii (de pildă «Fănuş Neagu - Pâinea, vinul şi aerul» a mai apărut în «Luceafărul», în decembrie 1987), cele mai multe au fost publicate în cotidianul «Obiectiv - Vocea Brăilei» şi aparţin anilor de după 1990, unele fiind chiar de dată recentă. Puse laolaltă în volum, articolele adună după regula coerenţei opinii exprimate în timp şi construiesc o perspectivă interpretativă complexă şi unitară. «Corăbii de întoarcere» este o carte despre nouă nume reprezentative ale Brăilei culturale, a căror recunoaştere valorică ţine de contextul naţional şi universal: Panait Istrati, Mihail Sebastian, Nae Ionescu, Vasile Băncilă, Perpessicius, Ilarie Voronca, Marcel Gafton, Nicăpetre, Fănuş Neagu. Deasupra tuturor, aura Poetului: Mihai Eminescu. (...) Viorel Coman reconstruieşte, în fond, imaginea scriitorului adăugând elemente mai puţin discutate sau ignorate (a se vedea literatura pentru copii, la Fănuş Neagu, ipostaza de povestitor prin imaginea fotografică, în cazul lui Panait Istrati.) «Corăbii de întoarcere» nu este o simplă antologie de texte critice. Miza majoră a cărţii - pariul, ar spune autorul ei - stă în încercarea de a configura o imagine culturală a Brăilei, o hartă spirituală a acestui loc a cărui istorie consemnează, paradoxal, absenţa a trei veacuri din spaţiul literaturii. O literatură cu trei mari repere ale eposului românesc: Panait Istrati, Mihail Sebastian, Fănuş Neagu - o autentică imago mundi, aici, la începutul câmpiei fără de margini", a explicat conf. univ. dr. Zamfir Bălan. Scriitorul Vasile Datcu a apreciat că avem de-a face cu o carte de nostalgii, care vorbeşte despre nevoia omului de a se întoarce la relaţia autentică atunci când ce se întâmplă afară e mult prea zguduitor, iar directorul Muzeului, prof. univ. dr. Ionel Cândea, a declarat că se bucură pentru că au fost adunate aceste nume într-un volum, întrucât ele făgăduiesc un nume pentru Brăila şi în viitor, nu numai în prezent.

În curând urmează "Corăbii de plecare", despre generaţia nouă de scriitori

La final, autorul a mărturisit că acest volum este începutul unui proiect cultural demarat acum şapte ani împreună cu ziarul "Obiectiv-Vocea Brăilei". "Alături de evenimentele din fiecare zi e bine să mai privim şi într-o zonă cu teren ferm, productivă, a Brăilei. Periodic am scris eseuri care, adunate, au un tip de energie ce părea că lipseşte atunci când erau risipite în timp. Am adunat aici doar jumătate din eseurile publicate. Cealaltă jumătate, despre scriitorii din generaţia mai nouă, vor forma un alt volum, «Corăbii de plecare». Proiectul a pornit de la o discuţie cu doamna Monica Paraschiv şi cu Marian Coman, de la «Obiectiv», cărora le mulţumesc pentru generozitatea cu care mi-au primit textele fără intervenţii asupra unor idei. Credinţa mea este că valorile trebuie să se întoarcă acasă şi să rodească şi aici", a spus profesorul Viorel Mortu. La eveniment a fost prezent şi primarul municipiului, Aurel Simionescu, alături de mulţi alţi intelectuali brăileni.

"Corăbii de întoarcere" ascunde o odisee pe cont propriu

Asistăm la o armonioasă împletire de stiluri: analize critice, pasaje de istorie literară, informaţie biografică, reportaj sau însemnări de călătorie (călătoria la Faraclata), evocări (vezi prima întâlnire cu Fănuş), memorialistică. Aceste tehnici de scriitură nu distonează, ci dimpotrivă se completează, se potenţează reciproc şi dacă adăugăm la ele limpezimea frazei, acurateţea limbii literare, lipsa unor citate în exces, cu intenţia de a epata cititorul cu orice preţ, atunci vom constata că suntem prinşi într-o lectură plăcută, antrenantă, plină de informaţie şi neprevăzut. Chiar titlul volumului, "Corăbii de întoarcere", ascunde în el o astfel de călătorie, o odisee pe cont propriu, viaţa unora dintre scriitorii din volum fiind o adevărată odisee. Din aceste motive, demersul lui Viorel Coman, - el însuşi o personalitate de elită a spiritului brăilean, critic de valoare, poate prea discret în manifestările sale şi prea modest uneori - este unul aşteptat de scriitori, de publicul dornic de literatură bună. Prin acest prim volum, Viorel Coman ne deschide o imagine asupra unui întreg, în care raportează şi leagă literatura brăileană de cea naţională şi universală, prin exponenţii ei analizaţi.
Categorie articol: 

Comentarii