Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Termenul de referinta pentru renta viagera este 22 iulie 2005

De o saptamina, Biroul Judetean de Renta Viagera Agricola (BJRVA) Braila este luat cu asalt de zeci de batrini. Zilnic, peste 50 de potentiali rentieri cer informatii si depun dosare in vederea obtinerii sumei de bani acordate de stat.
De renta viagera vor beneficia proprietarii a maximum 10 hectare de teren, in virsta de peste 62 de ani, care instraineaza suprafetele respective sau le dau in arenda. Data inscrisa pe contractul de arenda sau pe contractul de vinzare-cumparare a terenului trebuie sa fie ulterioara datei aparitiei Legii 247, respectiv 22 iulie 2005.
Cuantumul rentei viagere este echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar instrainat sau 50 euro/ha pentru fiecare hectar dat in arenda.
Terenurile care pot face obiectul acestei legi sint cele dobindite anterior anului 1989, sau dupa 1989, prin aplicarea Legii 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 1/2000 cu modificarile ulterioare, si care nu au fost Instrainate prin acte Intre vii dupa 1990. De prevederile legii pot beneficia de asemenea si persoanele care au dobindit terenuri prin mostenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin Legea nr. 18, in baza certificatului de mostenitor. In cazul proprietarilor casatoriti, care beneficiaza de renta pentru terenul bun comun, daca doar unul din soti indeplineste conditia de virsta, renta se va plati doar pina la decesul sotului respectiv. Sotul supravietuitor beneficiaza de renta viagera daca, anterior datei decesului rentierului, a Implinit 62 de ani.
De renta viagera pot beneficia toti proprietarii care indeplinesc conditiile mai sus mentionate, indiferent daca locuiesc in mediul rural sau urban, sau daca beneficiaza deja de pensie de stat sau de agricultori. In plus, indiferent de localitatea de resedinta, documentatia de solicitare a rentei viagere se depune la Biroul judetean pe raza de competenta in care este inregistrat terenul.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii