Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sute de absolvenţi, şomeri cu acte în regulă

Promoţia 2014 a absolvenţilor a ridicat rata şomajului la Brăila. Nici nu este de mirare, având în vedere că nu există locuri de muncă vacante care să absoarbă această forţă de muncă.
Ajutorul de şomaj de 250 de lei este în acest moment soluţia salvatoare pentru majoritatea celor care au încheiat cursurile învăţământului liceal sau universitar. Rata şomajului înregistrat la finele lunii iulie 2014, la nivelul judeţului Brăila, a fost de 6,65%,
mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 0,87% puncte procentuale. În dinamică, aceasta corespunde unei creşteri a efectivului de şomeri cu 1.162 de persoane, faţă de luna iulie 2013. Statistic vorbind, din aproximativ 9.000 de şomeri cât numără judeţul nostru, circa un sfert dintre ei sunt tineri care au până în 29 de ani, dintre aceştia 507 sunt absolvenţi, din care 42 au terminat studii universitare. Cei mai mulţi dintre ei nu au mai lucrat niciodată. Din păcate, în cazul lor, sintagma "ai carte, ai parte" nu prea se nimereşte.
Potrivit datelor oficiale ale Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, în prima jumătate a anului, au fost înregistraţi 8.810 şomeri. Dintre aceştia, doar 1570 primesc în momentul de faţă o indemnizaţie de şomaj, ceilalţi fiind ba pe lista de aşteptare la forţele de muncă, fie nu mai au dreptul la ajutorul de şomaj.
Cea mai afectată categorie o reprezintă bărbaţii, cu 5.516 şomeri, rata şomajului fiind semnificativ mai mare în mediul rural unde, la finele lunii iulie 2014 erau înregistraţi mai bine de 5.800 brăileni aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Astfel, în structura şomerilor brăileni, un loc "generos" este ocupat de tinerii până în 25 de ani, care numără 1.385, ceea ce înseamnă 15,7% din total şomerilor. În acelaşi clasament, al persoanelor inactive mai figurează şi 617 brăileni cu vârste cuprinse între 25 şi 29 de ani, mai bine de un sfert dintre şomeri, respectiv 2.425, reprezentând persoanele care au între 40 şi 49 de ani.
Dacă vorbim de nivelurile de pregătire şcolară a celor care sunt în căutarea unui loc de muncă la Brăila, cei mai mulţi sunt şomerii cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/ şcoală de arte şi meserii (79,9 %), restul de 20,1% fiind reprezentat de tinerii cu 12 clase, care au absolvit atât şcoli de meserii cât şi studii superioare.
Trebuie totuşi să recunoaştem că la Brăila, la fel ca în multe alte judeţe din ţară, acest fenomen al înfloririi şomajului în rândul tinerilor, se resimte an de an, vara, în proximitatea examenelor de capacitate, bacalaureat, licenţă sau disertaţie. Explicaţia este una singură. Patronii nu se îngrămădesc să angajeze tineri fără o experienţă în domeniu. De altfel, nici statul nu i-a încurajat prea mult pe agenţii economici. Abia anul trecut, a apărut o nouă lege prin care absolvenţii pot fi angajaţi ca stagiari pe o perioadă determinată, iar firma ar urma să beneficieze de anumite facilităţi fiscale. În acest fel, tinerii nu vor intra direct "în pâine", ci vor avea câteva luni la dispoziţie pentru debutul profesional. Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile legii 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru acel stagiar, o sumă egală cu 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj. Cu alte cuvinte, angajatorii primesc de la stat, lunar, pentru fiecare stagiar, un stimulent de 750 de lei.

Peste 3.000 de angajări de la începutul anului

În primele 7 luni ale anului, în urma activităţilor desfăşurate de A.J.O.F.M. Brăila, au dobândit statutul de persoană ocupată peste 3.350 solicitanţi de loc de muncă. Cei mai mulţi angajaţi au fost din mediul urban (71,7%), bărbaţi (70,4%) şi cu vârste peste 45 ani (37,9%). Aceştia "au participat la următoarele măsuri active, precum informare, consiliere şi orientare profesională, servicii de medierea muncii, cursuri de formare profesională, completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului, stimularea mobilităţii forţei de muncă şi prime de încadrare pentru absolvenţi", se arată într-un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al agenţiei locale, Laurenţia Vasilescu. Astfel, structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară arată că peste 66 % dintre şomerii care şi-au găsit un loc de muncă aveau un nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/ şcoala de arte şi meserii, cel mai mic procent, respectiv 9,7% fiind ocupat de brăilenii care, culmea, aveau mai multe diplome în portofoliu, inclusiv şi pe cele de studii superioare.

Cine are dreptul la indemnizaţie de şomaj?

Pot beneficia de indemnizaţie de şomaj persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice le fac apte pentru prestarea unei munci, nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, sunt disponibile să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă, le-au încetat raporturile de muncă/de serviciu din motive neimputabile lor, au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii şi sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă, ori au realizat venituri în acea localitate. De asemenea, pot beneficia de ajutorul de şomaj şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale. Totodată, de aceleaşi prevederi pot beneficia şi absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale şi pot încasa indemnizaţia de şomaj de la data absolvirii.
De precizat că ajutorul de şomaj se calculează ca 75% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an şi 50% din valoarea ISR pentru absolvenţii care nu au mai lucrat niciodată. În 2014, valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii