Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spitalul Judeţean organizează din nou licitaţie pentru reabilitarea blocului operator

Modernizarea blocului operator de la Spitalul Judeţean Brăila mai are de aşteptat, asta pentru că nicio firmă de construcţii nu s-a arătat interesată de contractul de peste 200.000 euro şi nu a participat la licitaţie. Deoarece până la data de 23 august nu a existat niciun ofertant înscris, care să fi depus oferta de preţ, unitatea spitalicească a lansat din nou în SEAP licitaţia pentru desemnarea firmei sau asocierii care se va ocupa de proiectarea şi execuţia lucrărilor la proiectul privind reabilitarea celor cinci săli ale blocului operator. "Niciun operator economic nu a depus oferta, drept pentru care s-a procedat la anularea primei proceduri şi demararea unei proceduri noi, la capătul căreia, sperăm ca unitatea noastră va semna contractele de proiectare şi construcţie a sălilor de operaţie", ne-a precizat managerul spitalului, Rodica Sin.
Conform caietului de sarcini, valoarea estimată fără TVA a licitaţiei este de 887.096,77 lei, echivalentul a 208.605,94 euro, durata contractului fiind de 90 de zile de la data atribuirii. Iată, în linii mari, care sunt lucrările presupuse de acest proiect. Blocul operator, compus din 5 săli de operaţie, ocupând o suprafaţă utilă totală de 480,70 mp, va fi total reamenajat şi dotat cu echipamente noi. Toate aceste încăperi vor fi total reamenajate, în sensul că ferestrele exterioare vor fi realizate în sistem termopan, reduse ca înălţime, în dreptul cărora va fi montat un sistem adecvat, performant, de filtrare şi răcire a aerului. Uşile de la sălile de operaţii care dau în holul principal vor fi realizate din PVC. Din camerele de sterilizare, instrumentarul medical se va putea livra printr-o fereastră culisantă pe verticală sau un sertar steril culisant înspre sala de operaţie.
Pardoselile sălilor de operaţie vor fi realizate din linoleum special termosudabil, pentru săli de operaţie, tavanul şi pereţii vor fi tapetaţi sau vopsiţi cu tapet sau cu vopsea specială. Finisajele vor fi lavabile, rezistente la soluţiile de dezinfecţie. Sala pentru instalaţia de sterilizare şi spălătoarele medicilor vor avea pardoseli din linoleum special termosudabil, iar pereţii vor fi gletuiţi şi vopsiţi cu o vopsea specială sau tapet special. Lavoarele pentru spălarea pe mâini a medicilor vor avea un sistem de deschidere cu celulă fotoelectrică, iar apa va fi furnizată de o instalaţie de sterilizare.
Revenind la cerinţele din documentaţia de licitaţie, ofertanţilor li se cere constituirea unei garanţii de participare de 17.750 lei, precum şi a unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea contractului fără TVA. De asemenea, se solicită ca cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 5 ani să fie de minim 1,75 milioane lei, iar firmelor ce se vor înscrie în procedură li se mai cere să facă dovada că în ultimii 5 ani au mai avut lucrări similare cu valoare de cel puţin 875.000 lei. Finanţarea proiectului este asigurată de Consiliul Judeţean. Aşa cum am zis, procedura aleasă pentru atribuirea acestui contract este licitaţia deschisă cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut", fără etapă finală licitaţie electronică. Data limită de depunere a ofertelor este 16 septembrie. Ca la orice licitaţie publică, organismul competent pentru căile de atac a fost desemnat Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Categorie articol: 

Comentarii