Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se fac angajări la Penitenciarul Brăila şi Centrul de Detenţie Tichileşti

la Penitenciarul Brăila sunt disponibile 20 de locuri, toate pentru bărbaţi, iar în cadrul Centrului de Detenţie Tichileşti se angajează 4 agenţi de poliţie penitenciară •  dosarele complete pentru posturile de la penitenciarele din Brăila se depun până la data de de 12 octombrie • Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, 700 de posturi de agent în cadrul sectorului operativ

 

Se caută agenţi de penitenciare pentru cele două unităţi de detenţie din Brăila. La Penitenciarul Brăila sunt disponibile 20 de locuri, toate pentru bărbaţi, iar în cadrul Centrului de Detenţie Tichileşti se angajează 4 agenţi de poliţie penitenciară. Dosarele complete pentru posturile de la penitenciarele din Brăila se depun până la data de de 12 octombrie.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, 700 de posturi (665 pentru bărbaţi, 35 pentru femei) de agent în cadrul sectorului operativ.

După cum se arată în comunicatul ANP, condiţiile necesare a fi îndeplinite  de  către candidaţi, probele de concurs, tematica şi bibliografia aferente pot  fi  consultate pe site-ul web al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/ Penitenciarului/ Centrului de Detenţie, secţiunea Carieră, ori la sediile unităţilor  organizatoare. Informaţii suplimentare se pot obţine, de asemenea, de  la  structurile de resurse umane din teritoriu. Se precizează faptul că activităţile  specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul penitenciarelor Brăila şi Tichileşti, condiţiile specifice de ocupare a postului de agent operativ sunt următoarele: nivel minim de studii, respectiv studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; abilităţi fizice, motrice şi de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie); cunoştinţe  de operare pe calculator (probă practică eliminatorie); autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi (după promovarea concursului).

Persoanele care se înscriu la concurs vor susţine proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice; proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; interviul; proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Dosarul de candidat trebuie să cuprindă cererea de înscriere, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a interviului, copia actului de identitate, copia diplomei de bacalaureat şi foii matricole, cazier judiciar, precum şi alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică.

Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Brăila până la data de 12 octombrie inclusiv, până la ora 16.00. În perioada de înscriere, candidaţii îşi pot depune dosarele în intervalul orar 8.00 - 16.00, în zilele de luni, miercuri şi vineri, respectiv în intervalul 10.00 - 18.00, în zilele de marţi şi joi. Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Brăila, telefonic la nr. 0239/619314, interior 115, precum şi pe site-urile unităţilor penitenciare şi ANP.

La Centrul de Detenţie Tichileşti, se pot obţine informaţii suplimentare la telefon 0239/614.400, interior 314, precum şi pe site-ul instituţiei.

Purtatul măştii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unităţii în care se desfăşoară concursul.

 

 

 

 
Categorie articol: 

Comentarii