Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se cauta formatori pentru profesorii evaluatori la bacalaureat

La Inspectoratul Scolar se organizeaza selectie pentru 14 posturi de formatori pentru viitorii profesori evaluatori de la examenul de bacalaureat. Aceste cadre didactice vor urma cursuri de specialitate in cadrul Programului national de formare privind dezvoltarea competentelor de evaluare ale profesorilor din invatamintul preuniversitar de stat, derulat in cadrul Casei Corpului Didactic.
Informarea profesorilor a fost realizata pina pe 17 octombrie, iar cei interesati se pot inscrie pentru preselectie pina pe 27 octombrie. Sint vizate disciplinele: limba romana, matematica, geografie, istorie, engleza, franceza, germana, informatica, economie, educatie antreprenoriala, fizica, chimie, biologie, stiinte socio-umane, discipline la care se sustin probe la bacalaureat.
Pina pe 3 noiembrie vor fi intocmite listele cu candidatii propusi. Dosarul fiecarui candidat trebuie sa contina: scrisoare de intentie, CV format european sustinut cu documente doveditoare si recomandarea Consiliului Profesoral al unitatii scolare in care profesorul isi desfasoara activitatea. Inspectorul de specialitate si un metodist al Casei Corpului Didactic vor analiza dosarele si vor face selectia. Aceste propuneri vor fi trimise Directiei Generale de Managementul Resurselor Umane din Ministerul Educatiei, care va face propria selectia apoi lista aprobata de Minister va fi trimisa Inspectoratului Scolar. Cadrele didactice care predau la liceu si deja au urmat acest tip de cursuri pentru formatori de evaluatori la tezele cu subiect unic, pot sustine formari la nivel judetean pentru evaluatorii de la bacalaureat.
Conditiile de selectie a cadrelor didactice sint: studii superioare de lunga durata cu specializarea inscrisa pe diploma corespunzatoare disciplinei pentru care se sustin probe la bacalaureat, incadrare la nivel liceal, vechime minima de sase ani la catedra si cel putin gradul didactic II.
Criterii de departajare a dosarelor depuse: participari anterioare la formari in domeniul evaluarii, absolvirea unor studii postuniversitare, masterate in domeniul evaluarii rezultatelor scolare, elaborarea de lucrari metodico-stiintifice de acordare a gradului I sau teze de doctorat in domeniul evaluarii, desfasurarea de activitati in calitate de formator in evaluare, de inspector scolar sau metodist, publicarea unor lucrari in domeniul evaluarii, existenta unor competente de a desfasura activitati cu adultii, competente de comunicare si relationare sociala pozitiva, calitati personale - responsabilitate, obiectivitate in evaluarea la clasa, disponibilitate pentru a desfasura activitati de formare pentru cadrele didactice.
Directorul CCD, prof. Cristina Anton, a precizat ca s-a facut informarea cadrelor didactice pina la data de 17 octombrie, iar acum profesorii care indeplinesc toate conditiile sint invitati sa-si depuna dosarele de candidatura.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii