Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Salariile de baza din sectorul sanitar se majoreaza in 2009

Salariile de baza ale angajatilor din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar se majoreaza anul viitor, in medie cu zece la suta, in doua etape, respectiv de la 1 martie si de la 1 septembrie.
Ministerul Sanatatii Publice (MSP) supune dezbaterii publice, pina in 16 ianuarie, un proiect de ordonata pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.
De asemenea, personalul contractual si functionarii publici din sectorul sanitar beneficiaza de un spor lunar de preventie, de 15 la suta din salariul de baza, care se acorda incepind cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2009.
In plus, personalul din sistemul sanitar, functionarii publici din sistemul sanitar si personalul contractual din cabinetele medicale organizate potrivit Ordonantei Guvernului 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, beneficiaza de servicii medicale, inclusiv investigatii clinice si paraclinice, tratament si medicatie, in regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru pachetul de servicii medicale de baza si de la bugetul de stat, dupa caz, pentru cele care nu se deconteaza din fond.
Totodata proiectul de act normativ propune ca la plecarea in concediul de odihna, personalul contractual are dreptul, pe linga indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza brut din luna anterioara plecarii in concediu.
Pentru asigurarea stabilitatii, personalul contractual si functionarii publici din sistemul sanitar beneficiaza in trimestrul II, trimestrul III si trimestrul IV ale fiecarui an calendaristic de cite o prima de stabilitate, suma si modul de acordare fiind stabilite prin hotarire a Guvernului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii