Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rusia vrea să stopeze declinul limbii ruse în diaspora

Profesorul de limba rusă Mihail Chirsanov, directorul Şcolii "Puşkin", a participat în zilele de 17 şi 18 octombrie la Conferinţa internaţională tematică despre statutul limbii ruse în diaspora, organizată la Moscova. Întâlnirea a fost deschisă de Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federaţiei Ruse, care a prezentat mesajul preşedintelui Federaţiei Ruse Dimitrie Medvedev, apoi au luat cuvântul personalităţi ale lumii ruse, care au vorbit despre situaţia limbii ruse în dispora. "România a fost amintită de două ori: o dată negativ, pe linia limbii ruse moderne, care se predă doar în câteva judeţe şi o dată pozitiv, pe linia limbii ruse materne, în contextul ratificării, dar şi a respectării Chartei Europene a limbilor regionale şi a limbilor minorităţilor naţionale de către România. Pentru unul din materialele conferinţei am făcut propunerea ca în cadrul tipurilor de şcoli prevăzute de Programul de stat şi Convenţia «Şcoala rusă în afara graniţelor Rusiei» să fie inclus un al cincilea tip de şcoală, cu clase şi grupe cu predare parţială în limba rusă în şcoli naţionale. Un asemenea statut ar atrage resurse materiale suplimentare din partea statului rus pentru şcolile noastre, cu efecte benefice asupra întregului proces instructiv-educativ derulat cu elevii noştri", a explicat prof. Mihail Chirsanov. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe trei secţiuni: Statutul limbii ruse în diaspora, Posibilităţile de a organiza învăţământ în limba rusă pentru conaţionalii din alte ţări şi Convenţia şcolii ruse în dispora. La finalul cconferinţei a fost adoptată Rezoluţia în care, printre altele, a fost inclusă propunerea ca în anul 2012 să se declanşeze iniţiativa de stat privind conferirea limbii ruse a statutului de limbă oficială în cadrul Uniunii Europene. La eveniment au participat 200 de delegaţi din 92 de ţări în care trăiesc ruşi. Conferinţa a fost organizată de Comisia guvernamentală pentru problemele conaţionalilor ruşi din diasporă a Ministerului de Externe al Federaţiei Ruse şi a Agenţiei Federale pentru colaborarea cu diaspora rusă.
Categorie articol: 

Comentarii