Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Razboi intre CJ si un medic de familie

Dr. Constanta Zainescu, medic primar medicina generala - medicina de familie isi desfasoara activitatea in imobilul situat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 29, in cadrul cabinetului medical individual din anul 1999, odata cu intrarea in vigoare a Legii asigurarilor sociale de sanatate. La acea data, in imobilul respectiv functiona Dispensarul medical nr. XIV, arondat Spitalului nr. 1 Braila.
In conformitate cu OG 124/1998 completata cu OG 116/1999, medicul de familie a inchiriat spatiul respectiv de la Consiliul Judetean Braila, administratorul acestuia, pentru a-si desfasura activitatea pe baza de contract incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. In anul 2004, cind a aparut HG 884 privind concesionarea spatiului in care se desfasoara activitatea medicala in contract cu CJAS, dr. Constanta Zainescu a facut cerere de concesionare a spatiului, dar Consiliul Judetean a refuzat, invocind diverse motive, iar medicul a continuat sa functioneze in cabinetul medical individual in baza actelor aditionale incheiate cu CJ. Odata cu intrarea in vigoare a OG 110/2005 privind vinzarea spatiilor in care functioneaza cabinete de medicina de familie, dr. Constanta Zainescu a solicitat Consiliului Judetean Braila scoaterea la licitatie a acestui spatiu, dar la sedinta de Consiliu din septembrie 2005, spatiul nu a fost inscris pe lista de vinzare, motivindu-se ca este in apropierea unei cladiri monument istoric si ca ordonanta prevede pentru astfel de cazuri aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor.
In acest sens, Consiliul Judetean Braila a facut o adresa in atentia Ministerului Culturii si Cultelor, urmind ca, la sedinta din octombrie 2005, in functie de raspunsul ministerului, sa se decida scoaterea acestui spatiu. In sedinta din octombrie insa, motivindu-se faptul ca Ministerul Cultelor si Culturii a dat aviz nefavorabil vinzarii spatiului pentru destinatia cabinete medicale, s-a hotarit neincluderea lui pe lista spatiilor scoase la vinzare, acesta urmind sa treaca in folosinta Invatamintului.
Dupa aceasta decizie, Consiliul Judetean a hotarit prelungirea contractului de inchiriere a spatiului pina la data de 30 iunie 2006, cum ne-a declarat dr. Constanta Zainescu.
"In luna octombrie am semnat actul aditional la contractul de inchiriere, dar acesta nu mi-a parvenit, cu toate ca am primit in continuare decizii de plata a chiriei trimestrial. Cu ocazia semnarii actului aditional mi s-a solicitat semnarea unei declaratii prin care specificam ca nu ma intereseaza spatiul in care imi desfasor activitatea, declaratie pe care am refuzat sa o semnez. Din acel moment, am considerat ca spatiul intra sub incidenta OG 110/2005 si am solicitat Ministerului Culturii si Cultelor avizul in vederea cumpararii spatiului, raspunsul primit fiind favorabil. In data de 16 mai 2006 am inaintat o adresa, cu toate documentele justificative anexate, domnului prefect al judetului Braila, domnia sa fiind factorul decizional in aceasta problema, in conformitate cu OUG nr. 110/2005, dar pina la aceasta data, nu am fost contactata si nu am primit nici un raspuns".
Potrivit dr. Constanta Zainescu, in spatiul respectiv isi desfasoara activitatea doua cabinete de medicina de familie, care acorda asistenta medicala unui numar de 4.000 pacienti, cu virste cuprinse intre 7 zile si 90 de ani, multi dintre ei domiciliati in zona, unii fiind greu deplasabili sau nedeplasabili, iar situatia creata afecteaza in sens negativ starea sistemului sanitar si asa incercata mult in ultimii ani.

Evacuare prin ordonanta presedintiala

Pe de alta parte, la 15 august 2006, presedintele Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu, a inaintat presedintelui Judecatoriei Braila o plingere prin care o cheama in judecata pe dr. Constanta Zainescu si solicita evacuarea acesteia prin ordonanta presedintiala din spatiul aflat in incinta Facultatii de Inginerie de pe Calea Calarasilor nr. 29, "aflat in proprietatea privata a judetului Braila si administrarea CJ, pe care il ocupa fara nici un temei legal".
Pe motiv ca institutia pe care o conduce nu mai doreste inchirierea spatiului, deoarece imobilul urmeaza a fi reparat capital si recompartimentat pentru realizarea unor spatii necesare in vederea desfasurarii activitatilor curente ale Consiliului Judetean, presedintele Gheorghe Bunea Stancu a transmis medicului de familie o serie de adrese prin care ii solicita, in repetate rinduri, eliberarea spatiului. De fiecare data, medicul de familie a refuzat sa-si abandoneze cabinetul si pacientii, motiv care a determinat CJ sa intensifice caile de atac, actionind-o pe dr. Constanta Zainescu in instanta.
"Consiliul Judetean nu poate efectua reparatiile si renovarile necesare si urgente la imobilul in cauza. Mai mult, in urma intensificarii activitatilor ce intra in competenta institutiei noastre intentionam sa recompartimentam acest imobil in vederea asigurarii unor spatii de lucru necesare desfasurarii activitatilor proprii. Lucrarile de reparatii si consolidari sint cu atit mai urgente, deoarece se apropie vremea nefavorabila lucrarilor de constructii, iar aceasta intirziere ar perturba activitatea curenta a Consiliului Judetean Braila", isi motiveaza presedintele Gheorghe Bunea Stancu gestul.
Dr. Zainescu ameninta ca va acorda asistenta medicala in strada si isi va consulta pacientii pe platoul din fata Palatului Administrativ.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii