Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programe privind cresterea competitivitatii IMM-urilor

Programele de sustinere financiara pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial continua sa fie derulate si promovate de catre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
Unul dintre acestea este "Programul privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii", care impune unele criterii de eligibilitate. Concret, firmele candidate trebuie sa realizeze o cifra de afaceri anuala neta de pina la 50 de milioane de euro, echivalent in RON. De asemenea, acestea trebuie sa fie autorizate in vederea desfasurarii activitatii de productie/fabricare de bunuri/servicii si/sau de comercializare a produselor si serviciilor de piata.
Printre alte criterii necesare se numara si capitalul social, care trebuie sa fie integral privat. La acest program mai au acces societatile care si-au indeplinit obligatiile eligibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat, dar si catre bugetele locale. O alta conditie impusa este perioada de la infiintare, care trebuie sa fie de cel putin un an de la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare. Pentru acest program se acorda o alocatie financiara nerambursabila, egala cu echivalentul a 90% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate, exclusiv TVA.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii