Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programe de studii performante şi în învăţământul de stat, şi în cel particular

Mai concret, universităţile particulare, toate clasificate în cea de-a treia categorie, au totuşi programe de studii care se încadrează în prima categorie, A, iar universităţi de stat, clasificate în prima sau a doua categorie au unele programe de studii slabe, clasificate în categoria D sau E, mai slabe decât la unele universităţi private. Pentru zona noastră este interesant de urmărit situaţia instituţiilor particulare de învăţământ superior, "Danubius", "Brâncoveanu", Ecologică şi "Spiru Haret", în comparaţie cu cea de stat, "Dunărea de Jos".
Cele mai bune programe de studii din Brăila şi Galaţi, aflate în categoria A, le regăsim la: "Dunărea de Jos" - Ingineria produselor alimentare, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie şi management, prima din listă, Finanţe şi Muzică. La "Brâncoveanu" există un singur program de studii în cea mai bună categorie, A, Contabilitate.
În categoria B sunt alte programe de studii de la "Dunărea de Jos", care nu se găsesc în zonă decât la această universitate: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică şi robotică, Cibernetică, statistică şi informatică economică.
În categoria C se regăsesc programele: Matematică, Fizică, Biotehnologii, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie geologică, inginerie geodezică, Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră, Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electrică şi energetică, Farmacie şi Teologie de la "Dunărea de Jos". În categoria D la această universitate există doar Medicina, iar la "Spiru Haret" Ştiinţele educaţiei. În ultima categorie, cea mai slabă, E, se regăsesc programele de studii: Chimie, Medicină dentară - chiar ultima din listă, Arte vizuale la "Dunărea de Jos", şi Asistenţa socială de la "Brâncoveanu".
Alte programe de studii se regăsesc în oferta educaţională a mai multor universităţi. Redăm mai jos la fiecare program de studii universităţile şi categoria obţinută de instituţie în urma evaluării ministerului. Ordinea în cadrul aceleiaşi categorii este cea stabilită de minister.

05facult1
"Danubius" are un program de studii bun la Ştiinţe politice

"Brâncoveanu" şi "Danubius" stau mai bine decât "Dunărea de Jos" la Ştiinţele comunicării sau Ştiinţe politice

Ştiinţele mediului se pot studia la "Dunărea de Jos", categoria B, şi la Universitatea Ecologică, categoria C.
Dreptul este şi el în oferta educaţională a universităţilor. Trei dintre ele sunt încadrate la categoria D, "Danubius", "Dunărea de Jos" şi Ecologică, iar cea de-a treia, "Spiru Haret" oferă acest program în categoria E.
La Ştiinţe administrative cel mai bine stă Universitatea "Brâncoveanu", prima la categoria B, "Dunărea de Jos", ultima la categoria B, iar "Danubius" şi Ecologică sunt amândouă încadrate la categoria E.
În Ştiinţele comunicării cel mai bine stă "Brâncoveanu" apoi "Dunărea de Jos", ambele în categoria B, iar "Danubius" se află în categoria C.
La Ştiinţele politice stă cel mai bine "Danubius", categoria C, după care urmează programul de studii de la "Spiru Haret", categoria D şi cel de la "Brâncoveanu", aflat în categoria E,
La Economie "Dunărea de Jos" este în categoria B, iar "Brâncoveanu" în D.
La Administrarea afacerilor cel mai bine stă "Dunărea de Jos", categoria B, urmată de "Danubius" şi "Brâncoveanu", categoria C, şi "Spiru Haret", categoria D.
La Finanţe, după programul de la "Dunărea de Jos" aflat în prima categorie, A, urmează: "Brâncoveanu" - B, Ecologică - B, "Danubius" - C.
La Contabilitate cei mai buni sunt la Universitatea "Brâncoveanu", categoria A, urmaţi de: "Dunărea de Jos" - B, "Spiru Haret" - D şi "Danubius" - E.
În programul Relaţii economice internaţionale, ministerul a situat pe primul loc "Dunărea de Jos" - B, "Spiru Haret" - D, şi "Brâncoveanu" - E.
La Management "Dunărea de Jos" are programul clasificat în categoria B, "Brâncoveanu" - C şi "Spiru Haret" - D.
La Marketing, "Dunărea de Jos" şi "Brâncoveanu" se situează în categoria B, iar "Spiru Haret" în D.
Cursurile de psihologie urmate la Ecologică sunt în categoria C, iar la "Spiru Haret" în E.
Educaţia fizică şi sportul se studiază foarte bine la "Dunărea de Jos" - A, dar şi la Ecologică - B. Programul acesta de la "Spiru Haret" se încadrează în categoria D.
La Filologie, "Dunărea de Jos" este în categoria B, iar "Spiru Haret" în E. Situaţia se repetă pentru Filozofie şi Istorie. Artele spectacolului se situează la fel de prost, în ultima categorie, E, atât la "Dunărea de Jos", cât şi la "Spiru Haret". Menţionăm că programele de studii de la "Spiru Haret" care nu au fost amintite mai sus sunt toate în ultima categorie, E.
Categorie articol: 

Comentarii