Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria Unirea, dispusă să plătească 100.000 euro pentru consultanţă

Primăria Unirea caută să contacteze servicii de consultanţă pentru managementul implementării proiectului integrat cu finanţare prin PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) - Măsura 322 "Renovarea şi dezvoltarea satelor". Pentru aceste servicii, UAT Unirea este dispusă să plătească maxim 352.000 lei, fără TVA, adică echivalentul a circa 100.000 euro cu tot cu TVA), iar pentru desemnarea câştigătorului va derula procedura offline a cererii de oferte.
Potrivit anunţului, data limită de depunere a ofertelor este 21 iunie ora 10.00, urmând ca o oră mai târziu, la sediul Primăriei Unirea să se deschidă ofertele.
Proiectul câştigat de Primăria de la Unirea în cadrul Măsurii 322 vizează patru mari capitole: modernizarea a 11 drumuri comunale în şi între localităţile Unirea şi Valea Cânepii, reabilitarea căminului cultural, achiziţionarea a 20 de costume populare, precum şi înfiinţarea şi dotarea unui centru de asistenţă după programul "After School" în comuna Unirea (construcţia unei clădiri de 270,81 mp, fără etaj, cu 20 locuri).
Durata de derulare a contractului de servicii de management privind implementarea este de maxim 27 de luni, fără a depăşi durata contractului de finanţare, respectiv până în data de 25 noiembrie 2013.
Ofertanţii interesaţi trebuie să facă dovada că nu au datorii la bugetul de stat general consolidat şi nici către bugetul local, precum şi realizarea în ultimii 3 ani a unei cifre de afaceri anuală medie de 650.000 lei. În plus, trebuie să fi efectuat în ultimii 3 ani cel puţin un contract asemănător, în valoare de minim 300.000 lei. Garanţia de participare este de 7.000 lei.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii