Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria Jirlău vrea piaţă agroalimentară de aproape 100.000 euro

Primăria Comunei Jirlău a lansat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul privind deschiderea procedurii de selectare a firmei care va construi în localitate o piaţă agroalimentară. Potrivit anunţului, este vorba de două spaţii pentru comercializarea cărnii şi a legumelor şi fructelor. Constructorul nu va fi obligat să înceapă de la zero, întrucât lucrările de fundaţie sunt deja executate. Varianta aleasă pentru atribuirea contractului cu o valoare de 411.290 lei (echivalentul a 97.874 euro) este cererea de ofertă având criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut".
Ofertanţilor li se cere constituirea unei garanţii de participare în cuantum de 8.000 lei, precum şi a unei garanţii de bună execuţie cu o valoare de 10% din valoarea contractului. În ce priveşte cerinţele pe partea de situaţie economico-financiară a participanţilor, anunţul prevede că vor fi acceptate ofertele din partea constructorilor care fac dovada că în ultimii 3 ani au avut o cifră medie de afaceri de cel puţin 50% din valoarea estimată a contractului. În plus, trebuie să depună şi dovezi privind executarea de lucrări similare finalizate în ultimii 5 ani.
Termenul de execuţie este de 2 luni de la predarea amplasamentului, plata urmând a fi făcută 70% la finalizare, iar diferenţa în trimestrul I al anului viitor.
Data limită de depunere a ofertelor este 25 iulie, ora 15.00, pentru ca, 3 ore mai târziu, la sediul autorităţii contractante să fie deschise plicurile cu oferte.
Categorie articol: 

Comentarii