Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Precizări importante referitoare la șomajul tehnic

* angajatorii care nu respectă prevederile legale riscă amenzi de până la 200.000 lei

 

În contextul existenţei, la locul de muncă, a riscului de contaminare cu Coronavirus, angajatorii pot lua măsura suspendării contractelor individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, măsură ce poate fi luată doar în condiţiile prevăzute de art. 52 şi art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art XI din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgenţă, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr 6/2020.

Prin urmare, statul a decis suportarea/subvenționarea indemnizației de „șomaj tehnic”, în limitele prevăzute mai sus, permițând astfel părților menținerea raporturilor de muncă. Niciun angajator nu va plăti de la el. Statul acoperă aceste cheltuieli din care angajatorii vor plăti mai departe angajaţii.

Aceste entități economice vor avea astfel capacitatea de a-și relua activitatea în bune condiții și de a folosi salariații pe care i-au format în decursul timpului.

Având în vedere  cele reținute mai sus, precizăm că angajatorii care și-au întrerupt sau redus total sau parțial activitatea, trimițându-și angajații în șomaj tehnic, riscă sancțiuni dacă folosesc salariații să muncească atât timp cât se află într-o asemenea situație. Practic, din cauză că „șomajul tehnic” implică suspendarea contractelor de muncă, prestarea muncii este interzisa până se termină perioada de suspendare. Altcumva, ar fi vorba de o situație de muncă nedeclarată și angajatorii care dispun așa ceva riscă amenzi contravenționale de până la 200.000 de lei.

Astfel ITM-Brăila le recomandă salariaților care pot fi victimele unor abuzuri din partea angajatorilor să se adreseze instituției, având în vedere faptul că, deși controalele au fost suspendate în această perioadă, reclamațiile de acest gen vor fi luate în considerare.

Precizăm că, potrivit dispozițiilor art 15^1, lit c din CM, munca nedeclarată reprezintă primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat. În conformitate cu dispozițiile art 260 alin 1 lit e^2) din același act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

 I.T.M.- BRĂILA
Categorie articol: 

Comentarii